Toldstrup  Fotos fra Arne Mosgaard  Photos from Arne Mosgaard Google Map Toldstrup  Toldstrupselskabet Updated:  20 JUN 2020

Toldstrup - Rebild buste med
denne inskription Se også
Europas bedste nedkastningschef
Mindetavle for 69 flyvere
Toldstrup - 4 kurerer og meget mere
Toldstrup - 2 kurerer og meget mere

Toldstrup - Herning - Ole Engberg
Assens - hans fødeby
Hjelm Hede om nedkastninger
Grimme Bakker flere nedkastninger
Skive med Toldstrupparken
Tulstrup - hans grav

Toldstrup - Rebild bust with
this inscription.
Memorial Tablet to 69 airmen

Toldstrup - 4 couriers and much more
Toldstrup - 2 couriers and much more

Toldstrup - Herning - Ole Engberg
Assens - his native town
Hjelm Hede about air drops
Grimme Bakker more air drops
Skive - Toldstrupparken
Tulstrup - his grave

      
    Toldstrup       Winkelhorn                         Hollingworth                                                     Toldstrup

Nedkastningschef Jens Toldstrup, den amerikanske oberstløjtnant Kai Winkelhorn tilknyttet OSS/SOE og
den britiske kommandørkaptajn Ralph C. Hollingworth, SOE i maj 1945.

Reception chief Jens Toldstrup, Lieutenant Colonel Kai Winkelhorn, OSS/SOE, and
the British Lieutenant-Commander Ralph Hollingworth, Special Operations Executive in May 1945.