Shellhusangrebet - The Shell House Attack - Dansk mindetavle - Danish memorial   20 MAR 2020


 
 Huset*Dansk mindetavle*RAF mindetavle*Sdr Boulevard*Den Franske Skole The House*Danish memorial*RAF memorial*Sdr Boulevard*The French School

 Mindeplade for de 8 danske som omkom i Shellhuset 21. marts 1945. Se model ved siden af mindepladen.

P. V. T. Ahnfeldt-Mollerup kaptajn * Carl Hammerich kontreadmiral * Carl Heinz Johannes Hocke løjtnant stud. jur.
Helmuth Bartholdy Jensen premierløjtnant * Mogens Kornerup Prior ingeniør * Jørgen Palm Petersen repræsentant
Ole Stang premierløjtnant * Karl Wedell-Wedellsborg premierløjtnant  (Tekster fra
Modstandsdatabasen.)

Pladen er her - på 2008-foto er det til venstre for den røde bil, mens RAF-mindepladen er bag venstre hjørne.

Da RAF havde bombet Gestapohovedkvarteret i Århus - se Aarhus 31 OCT 1944 - havde tyskerne i dette hovedkvarter anbragt fanger i øverste etage af Shellhuset for af forebygge angreb.

Angrebet skete ved at bomber blev kastet mod de nederste etager, hvor mange tyskere blev dræbt og hvor arkiver brændte som planlagt.

Det lykkedes for en del fanger at hjælpe hinanden ud af cellerne og komme væk, men tab kunne ikke undgås.

Beretninger om Gestapo og tortur fik Edith Bonnesen til at flygte fra Shellhuset kun minutter efter at hun var ført ind som arresteret. Se Edith Bonnesens beretning.

Memorial tablet to the 8 Danes who perished in the Shell House 21 March, 1945. See model next to the tablet.
The tablet is
here - in the photo from 2008 it is left of the red car, while the RAF memorial is behind the left corner.

As the RAF had bombed the Gestapo HQ in Århus - see Aarhus 31 OCT 1944 - the Germans at the Copenhagen HQ had placed prisoners on the top floor of the Shell House to prevent attacks.

Bombs were thrown against the lower floors, where many Germans were killed and where archives burned as planned.

A number of prisoners helped each other out of the cells and away, but losses were inevitable.

Stories about Gestapo and torture made Edith Bonnesen escape from the Shell House only minutes after she was taken in there under arrest. See Edith Bonnesen´s story.