B. F. Loneon                                                                                               Updated: 11 FEB 2024

Airman: v999083.htm Surname: Loneon Init: B F Rank: F/Sgt Service: RAF Sqdn: 61

P_link: p369.htm Plane: LAN PB436 Operation: Bomb G Crash_site: Gunderup at Trend

Crash_d: d300844 Buried_d: v999 C_link: v999.htm At_Next: EVD to S

Nedstyrtningsstedet er her. (Kilde: Kristen Bak) Se nedstyrtningsstedet og dele af flyet. Se den lange version Flystyrt, flugt og frelse af Vagn Vadgaard Kjær.
Se
Google Map p369 Lancaster PB436 om flyet og de 7 flyvere. Se HJV om flyet*Foto af besætningen*Operation 30 AUGUST 1944 - ruter og tab. Lancaster fotos.

29-30. august 1944 (kl. 02.10). Gunderup gård, 14 km S for Løgstør. Lancaster B.III, PB436 (QR-D). 61 BS, 5 BG, Skellingthorpe, Lincs. (Königsberg).
Kl. 20.19 lettede F/Sgt Bruce Frank Loneon og hans besætning på deres 6. togt. Natten mellem den 26. og 27. august havde de deltaget i angrebet på Königsberg,
så de var forberedt på den næsten 11 timer lange tur. Udturen og angrebet var begivenhedsløst, og på hjemturen sad besætningen allerede og glædede sig til morgenmaden, da de kort efter passagen af den jyske østkyst ved Mariager Fjord uden varsel blev ramt af tysk flak. Den inderste styrbordsmotor brød øjeblikkelig i
brand, og F/ Sgt Loneon måtte kort efter give besætningen ordre til at springe ud med faldskærm. Alle syv besætningsmedlemmer kom fri af flyet og landede sikkert
med faldskærm, men fem blev hurtigt fundet af tyskerne. (De blev
ført til Tyske krigsfangelejre.)

Den 20-årige navigatør, Sgt Henry William Daniel Wilson, var imidlertid landet ved Vadgaard kun tre km fra nedstyrtningsstedet, og her fik han hurtigt kontakt med venligtsindede danskere. F/Sgt Loneon var landet i Trend skov, og næste dag kom han i kontakt med en husmand fra Stistrup. Efter et par dage kom de to flyvere til dyrlægen i Farsø, og herfra gik turen videre til København, hvor de med båd blev transporteret til Sverige den 12. september 1944. Kun en uge senere returnerede de
to heldige flyvere til England. Her blev Sgt Wilson forflyttet til 9 BS, hvor han forblev indtil krigens slutning, mens F/Sgt Loneon rejste tilbage til Australien.
(FT 91-5-32)
Historisk Samling og Arkiv Himmerland har mere om dette fly og dets besætning. Se også p369MACR. 7 flyvere.

The crash site is here. (Source: Kristen Bak) See the crash site and Parts of the plane. See the long version Air crash, escape and rescue by Vagn Vadgaard Kjær.
Google Map p369 Lancaster PB436 about the plane and the 7 airmen. HJV about the plane * Photo of the crew * Operation 30 AUGUST 1944 - routes and losses.

"29 - 30 August 1944 (At 02.10 hours).
Gunderupgaard, 14 km S of Løgstør. Lancaster B.III, PB436 (QR-D).
61 BS, 5 BG, Skellingthorpe, Lincs. (Königsberg).
At 20.19 hours F/Sgt Bruce Frank Loneon and his crew took off on their 6th raid. On the night between 26 and 27 August they had participated in the bombing raid
on Königsberg, so they were prepared for the flight of nearly 11 hours. The outward flight and the attack were uneventful, and on the return flight the crew were
already looking forward to breakfast when shortly after having passed the east coast of Jutland near the Mariager Fjord they were hit by German flak. The inner
starboard engine immediately caught fire and F/Sgt Loneon very soon had to order the crew to bail out. All 7 members of the crew successfully bailed out and
landed safely, but 5 of them were soon found by the Germans. (They were
taken to German POW-Camps.)

However, Navigator Sgt Henry William Daniel Wilson had landed at the farm Vadgaard only 3 km from the crash site, and here he soon contacted friendly Danes.
F/Sgt Loneon had landed in the Trend Forest, and the next day he contacted a smallholder from Stistrup. After a couple of days the 2 airmen came to the vet in
Farsø. From here the journey went on to Copenhagen. On 12 September 1944 they were taken to Sweden by boat. Only a week later the lucky airmen returned to England. Here Sgt Wilson was posted to 9 BS where he remained for the duration of the war, while F/Sgt Loneon travelled back to Australia." (FT 91-5-32)

See No. 61 Squadron in Wikipedia * No. 50 & 61 Squadrons Association * Lancaster photos.
Lancaster III PB436 QR-D took off from RAF Skellingthorpe at 20.19 hrs on 27 AUG 1944. (Source: Aircrew Remembered has this.)
Historical Collection Himmerland has more about this plane and its crew. See also p369MACR.   7 airmen.