Hjemmeværnet om flyet - The Danish Home Guard about the plane        Updated: 10 DEC 2019

 Historien om LAN PB436 fortalt Historisk Samling og Arkiv Himmerland, Søndergade 24,
9600 Aars. Formand Harly Munkholm tog foto til højre, hvor nogle dele er fra denne Lancaster.

Til venstre fortælles det vigtigste af historien om flyet. Se også link til HJV-siden og
Flystyrt, flugt og frelse.
Se
Foto af besætningen og kortet Operation 30 AUGUST 1944 - ruter og tab.
Disse og mange flere vragdele blev fundet på nedstyrtningsstedet her - et område, ikke bare et punkt.
Historisk Samling og Arkiv Himmerland har mere om dette fly og dets besætning.


The story of LAN PB436 told by Historical Collection Himmerland,
Søndergade 24, 9600 Aars. Chairman Harly Munkholm took the photo to the right.
Some of the parts are from this Lancaster.
The most important parts of the story of the plane is told to the left. More in
Air crash, escape and rescue.
See
Photo of the crew and the map Operation 30 AUGUST 1944 - routes and losses.
These and many other pieces of wreckage were found at the crash site
here - an area, not just a point.
Historical Collection Himmerland has more about this plane and its crew.