Halifax II LW270 - Near Hjelm, Lolland                77 Squadron LINKS                        Updated: 27 MAY 2021

Airman Surname Init Rank Service Sqdn P_link Plane Operation Crash_site Crash_d Buried_d C_link At_Next
v999064.htm Harrison J J Sgt RAF 77 p305.htm HAL LW270 Minelaying Near Hjelm, Lolland d240444 v999 v999.htm EVD to S
v999062.htm Haynes F Sgt RAF 77 p305.htm HAL LW270 Minelaying Near Hjelm, Lolland d240444 v999 v999.htm EVD to S
a096042.htm Jones G Sgt RAF 77 p305.htm HAL LW270 Minelaying Near Hjelm, Lolland d240444 b300444 c096.htm Svinø
a096043.htm Loverock W H Sgt RAF 77 p305.htm HAL LW270 Minelaying Near Hjelm, Lolland d240444 b260544 c096.htm Svinø
v999061.htm Murray J H F/O RCAF 77 p305.htm HAL LW270 Minelaying Near Hjelm, Lolland d240444 v999 v999.htm EVD to S
v999063.htm Powers PWA F/Sgt RAF 77 p305.htm HAL LW270 Minelaying Near Hjelm, Lolland d240444 v999 v999.htm EVD to S
a096044.htm Sykes P D F/Sgt RAF 77 p305.htm HAL LW270 Minelaying Near Hjelm, Lolland d240444 b300444 c096.htm Svinø


HAL LW270 styrtede ned kl. 23:50 den 23. april 1944 på en mark nær Hjelm, som er her. Dette fly skulle lægge miner ud for Rostock.
Flyet medbragte 4 miner og det blev skudt ned på vejen mod målet. (Kilde: p305MACR.)

"114 RAF bombefly foretog denne nat mineringer i Østersøen og 4 Halifaxes og 1 Stirling gik tabt fortrinsvis p.g.a. tyske natjagere. LW270 blev vest for Nakskov
(omkring her) angrebet af en Me110 fra 10./NJG3 baseret på Vesterland på øen Sild. Flyet brød i brand og mid-upper gunner, Sgt W.H. Loverock, der var med på
sit første togt, blev hårdt såret. Alle 7 besætningsmedlemmer sprang ud med faldskærm over den nordøstlige del af Lolland og den nordlige del af Guldborgsund
(området omkring dette punkt). Sgt Jones (flight engineer) faldskærm åbnede sig ikke, og han blev fundet dræbt i en grusgrav nær Sørup på Falster (omkring her).
Sgt (Mid-upper gunner) W.H. Loverock og piloten, F/Sgt P.D. Sykes landede i vandet og druknede. 3 besætningsmedlemmer (F/O (Navigator) James H. Murray,
F/Sgt (Wireless Operator) Paddy W. A. Powers og Sgt (Rear Gunner) John J. Harrison) landede på Lolland og fik hurtigt kontakt med modstandsbevægelsen.
Den 29. april blev de udskibet til Sverige. Air bomber, Sgt Haynes, landede på Falster, og af ukendte veje kom også han hurtigt til Sverige." (FT 86-92-27)
Se Memories from World War II af James H. Murray. TV2 ØST sendte 5. maj 2009 Svinø Mindehøjtidelighed (film, 3:25 min.) Se Fotos 1 og Fotos 2. 7 flyvere.

49 flyvere fra 77 Squadron: 23 begravet i Danmark, 4 i Tyskland, 17 ingen kendt grav, 1 krigsfange og 4 flyvere flygtede til Sverige.

At 23:50 on 23 April 1944 HAL LW270 crashed into a field near Hjelm, which is here. This plane was to lay mines off Rostock.
The plane carried 4 mines, and it was shot down on the outbound journey. (Source: p305MACR.)

"114 RAF bombers carried out minelaying operations in the Baltic Sea, and 4 Halifaxes and 1 Stirling were lost, mostly due to German night fighters. LW270 was attacked west of Nakskov (about here) by a Me110 from 10./NJG3 based in Westerland, Sylt (here). The plane caught fire and Sergeant (Mid Upper Gunner)
W.H. Loverock was severely injured on his first sortie. All 7 crew members bailed out over the northeastern part of Lolland and the northern part of Guldborgsund
(the area around this point). Sergeant (Flight Engineer) G. Jones´s parachute did not deploy and he was found killed in a gravel pit near Sørup on Falster (about here).
Sgt (Mid Upper Gunner) W.H. Loverock and  Flight Sergeant (Pilot) P.D. Sykes landed in the water and drowned. 3 crew members (F/O (Navigator) James H. Murray, F/Sgt (Wireless Operator) Paddy W. A. Powers and Sgt (Rear Gunner) John J. Harrison) landed on Lolland and quickly got in touch with the resistance movement.
They were sailed to Sweden on 29 April. Sergeant (Air Bomber) F. Haynes landed on Falster and somehow made it to Sweden quickly". (FT 86-92-27)
See Memories from World War II by James H. Murray and p305MACR - Missing Air Crew Report, Target here. See biography of Glyn Jones part1*part2*part3
On 5 May 2009 TV2 ØST sent Svinø Mindehøjtidelighed Svinø Memorial Service (film, 3:25 min. - parts of it in English, interview with Mary Brown)
See also Photos 1 and Photos 2
Halifax * Halifax-BC Museum.Canada * Halifax-RAF Museum * Halifax-The Yorkshire Air Museum * Halifax Print and Halifax - Bless 'Em All * 77 Squadron Association
Halifax II LW270 KN-P took off from RAF Elvington at 21.05 hrs on 23 APR 1944. (Source: Aircrew Remembered has this.) Google Map 77 Squadron DK 7 airmen.
49 airmen of 77 Squadron: 23 buried in Denmark, 4 in Germany, 17 no known grave, 1 prisoner of war and 4 airmen evaded to Sweden.