Emilie Henriksen                                                                                 Updated:  02 NOV 2017

Fru Emilie Henriksen og hendes mand var lærere på Boring Skole her i mange år. Den 10. april 1944 kom en af hendes elever med Stanley F. Hodge fra flyet
LAN ME663 der var styrtet ned ved Aale få timer tidligere. Hun talte med ham og gav ham et måltid mad, inden han gik videre. Han håbede at kunne komme
til Sverige, men han blev arresteret næste dag.

Han tilbragte krigen i Tyske krigsfangelejre. Efter krigen fik fru Emilie Henriksen fat i Stanley F. Hodge's adresse i Australien og skrev til ham. Han blev meget rørt.
Det blev indledningen til en livslang forbindelse mellem ham, hans familie og andre slægtninge til de øvrige omkomne flyvere. Emilie Henriksen blev ved med at lægge kranse og blomster ved mindestenen nær Aale i hele sit liv. Hun og hendes mand havde gennem årene mange besøg af slægtninge til flyverne.
Veteraner i Royal Australian Air Force tildelte hende deres særlige æresorden.

Fru Emilie Henriksen lavede Original 1965 og 47 navne i St. Clement Danes i korssting og syede diskret i et hjørne EH 1966.
Hun forærede i 1970 en kopi til Horsens Kommune, hvor det blev ophængt i byrådssalen i det gamle rådhus i Søndergade 26,
I 2016 kom det videre til Horsens Museum (her) Sundvej 1A, 8700 Horsens.
For nogle år siden kom der stadig mennesker for at sidde lidt stille ved broderiet og mindes deres faldne.
(Kilder: En række hjælpsomme menneskers udsagn efter henvendelse til Horsens Kommune udløst af artiklen 1994
Omsorg for de faldne fra Anders Lund.)

Flere kasser med breve fra flyveres familier ses nu på Frihedsmuseet. Det havde hun aftalt inden sin død.
Frihedskampens Veteraner bragte en nekrolog over hende i FV-bladet, marts 1972. Se 47 navne og Google Map HorsensEH47 og artikel fra Jyderup Realskole.

Mrs. Emilie Henriksen and her husband were teachers at Boring School
here for many years. On 10 April 1944 one of her pupils took Stanley F. Hodge from the plane LAN ME663 which had crashed at Aale a few hours earlier to her. She talked to him and gave him a meal before he went on. He hoped to get to Sweden, but he was arrested the next day.

He spent the war in German POW-Camps. After the war Mrs. Emilie Henriksen managed to get Stanley F. Hodge's address in Australia and she wrote to him. He
was very moved. This was the beginning of a lifelong connection between him, his family and relatives of the other perished airmen. Emilie Henriksen kept laying
wreaths and flowers at the memorial stone near Aale for the rest of her life. Over the years she and her husband had a number of visits from relatives of the airmen.
Veterans of the Royal Australian Air Force showed their respect with a special award.

Mrs. Emilie Henriksen made Original 1965 and 47 names in St. Clement Danes in a cross stitch embroidery and in a corner she discreetly sewed EH 1966.
In 1970 she presented the Municipality of Horsens with a copy which was placed in the assembly hall in the old city hall at Søndergade 26.
In 2016 it was taken to Horsens Museum (here) Sundvej 1A, DK-8700 Horsens.

Some years ago people sometimes came to sit quietly at the embroidery for some time to remember the fallen member of their family.
(Sources:Information from a number of helpful people triggered by a mail to the Municipality of Horsens to follow up on the article Care for the fallen from Anders Lund)

Several boxes with letters from airmen's families can now be seen at The Museum of Danish Resistance 1940-45. She had arranged that before she passed away.
Veterans of the Resistance Movement wrote an obituary to her in the FV-bladet, March 1972.
See 47 names and Google Map HorsensEH47.