Svinø Kirkegård - Monuments             Updated: 29 FEB  2016

Svinø Kirkegård
46 amerikanske Flyvere
faldne i 2. Verdenskrig
laa begravede i
Svinø Mindelund i
Aarene 1943-48.
Se kortet USAAF med amerikanske
flyvere begravet i Danmark og
133 Amerikanske flyvere, grave.

Together at last -
om Donald V. Smith
fra STI R9261

og monument.

Svinø Churchyard
46 American airmen
fallen in World War II rested in
Svinø Memorial Grove
in the years 1943-1948.
See the map USAAF with
American airmen buried
in Denmark and
133 American airmen, graves.

Together at last -
about Donald V. Smith
from STI R9261

and monument.