Jack Lees                         Updated: 06 JUN 2021      From Don´s album


Airman:
 a096013.htm Surname: Lees Init: J Rank: Sgt Service: RAF

Sqdn:
 7 P_link: p157.htm Plane: STI R9261 Operation: Bomb G

Crash_site:
 Kongsmark Crash_d: d210443 Buried_d: b240443

C_link:
 c096.htm At_Next: Svinø

 "Natten mellem den 20. og 21. april 1943 angreb 339 RAF bombefly Stettin. Vejret var klart, og markeringen fra Pathfinders var perfekt. Ca. 40 ha af den centrale bydel blev ramt, og 13 fabrikker og 380 huse blev totalt ødelagt. 580 personer blev dræbt ved angrebet. Samtidig angreb 86 Stirlings Rostock. - Samtlige fly fløj ind over Danmark ved Esbjerg.- 13 Lancasters, 8 Halifax og 9 Stirlings gik tabt." (FT 88-32) Af dem gik 19 fly tabt over dansk område. Se Stettin + Rostock 20 - 21 April 1943
og Google Map p149-167.

På hjemturen fra Stettin her blev  STI R9261 angrebet af en Me110 og brød i brand. Se Korsør Avis om flystyrt. Det lykkedes kun Sgt (Flight Engineer) Donald V. Smith at springe ud med faldskærm. Efter landingen gik han tværs over Sjælland og nåede frem til Helsingør, hvor han fik hjælp til at flygte til Sverige som den første allierede flyver under krigen! Se Google Map Don's rute og Første flyver til Sverige.
Se Ny mindesten 1993 - og historien * Om Charles Parish * Besøg ved mindestenen 1999 *
Besøg 2010.

De 7 andre besætningsmedlemmer blev dræbt ved styrtet, og de blev alle begravet på Svinø Kirkegård.
(Kilde: FT 88-33-10)

Sergeant (Air Gunner) Jack Lees, 33 år, var søn af James H. og Hannah Lees, Stacksteads, Lancashire, United Kingdom. (Kilde: CWGC)

Besætningen på STI R9261 er mindet på dette monument rejst her nær nedstyrtningsstedet. Se også mindestenen i 2010. 8 flyvere. 

 "339 RAF bombers attacked Stettin on the night before 21 April 1943. The sky was clear, and the marking from Pathfinders was perfect. About 100 acres of the central part of the city were hit, and 13 factories and 380 houses were totally destroyed. 580 persons were killed in the attack.  At the same time Rostock was attacked by 86 Stirlings. - All planes entered Danish airspace at Esbjerg. - 13 Lancasters, 8 Halifaxes and 9 Stirlings were lost." (FT 88-32) 19 of them were lost over Danish territory.  See Stettin + Rostock 20 - 21 April 1943 and Google Map p149-167.

STI R9261 was attacked by a Me110 on the return flight from Stettin here and caught fire. See Korsør Avis about air crashes. Only Sgt (Flight Engineer) Donald V. Smith managed to bail out with his parachute. After the landing he walked across Zealand and reached Helsingør (Elsinore), where he was helped to evade to Sweden as the first allied airmen in the war! See Google Map Don's route. See Links for  First Airman to Sweden  A Letter and 3 telegrams. See also Don´s Diary.
Helge Christiansen wrote New Memorial Stone 1993 - Escape from Denmark * About Charles Parish * A Visit to the Memorial Stone in 1999 * A Visit in 2010.
The 7 other members of the crew were killed in the crash, and they were all buried at Svinø.

Sergeant (Air Gunner) Jack Lees, 33, was the son of James H. and Hannah Lees, of Stacksteads, Lancashire, United Kingdom. (Source: CWGC)
Deep in our hearts his memory is kept. We who loved him never forget.

He
is remembered on The Walls of Names at the International Bomber Command Centre, Phase 2, Panel 198.

The crew of  STI R9261 is commemorated on this monument erected here near the crash site. See also the memorial stone in 2010.
See No. 7 Squadron RAF * 7 Squadron Association.
Stirling I R9261 MG-M took off from RAF Oakington at 21.00 hrs on 20 APR 1943 targeting Rostock. (Source: Aircrew Remembered has this.) 8 airmen.