Besøg ved mindestenen i 1999 af Helge Christiansen       In English            Updated:  12 DEC 2010

Mandag den 3. maj 1999 var der englændere og canadiere på besøg i Kirke Stillinge. Det var Donald V. Smiths 3 sønner Brian, David og Curtis. De besøgte
mindestenen og marken, hvor deres fars bombemaskine var styrtet ned i 1943. Deres far overlevede styrtet og kom hjem til Canada igen. Han døde den
18. oktober 1998 77 år gammel, og sønnerne kom nu til Danmark for at opfylde deres fars sidste ønske, at få sin urne nedsat på Svinø Kirkegård
nær ved sine 7 kammeraters grave.

5 gæster fra England deltog også i besøget. Elizabeth Horsford, søster til den omkomne pilot Charles Parish, og hendes svigersøn og datter, Dr. og Mrs. Reid.
Og der var en krigsveteran, Charles Lofthouse, med sin hustru Joy. Ham er der nok nogen, der husker for den smukke tale, han holdt ved afsløringen af
mindestenen i 1993. Mrs. Horsford lagde en af de kendte røde valmuekranse ved mindestenen, ligesom der også blev lagt en buket fra Lokalrådet.
Besøget sluttede med kaffe og en let frokost i Stillinge Forsamlingshus.

Tirsdag den 4. maj 1999 blev Donald Smiths urne nedsat i plænen på Svinø Kirkegård 5 m fra hans kammeraters grave. I plænen blev der den 27. oktober 1999
lagt en flad gravsten med inskriptionen          
                       
                                                                                                          MAJOR
                                                                                                  DONALD V.SMITH
                                                                                                         DFM  CD
                                                                                                       1921 – 1998
                                                                                                 TOGETHER AT LAST

Højtideligheden blev indledt med en ceremoni i kirken med 3 salmer og med tale og skriftlæsning ved pastor Mette Magnusson. Hun oplæste også et digt, som
Donald Smith engang havde skrevet til minde om sine omkomne kammerater. Det foregik alt sammen på engelsk. Derefter var der urnenedsættelse i overværelse
af både TV 2 og DR TV.

Om aftenen var der mindegudstjeneste i Svinø Kirke som hvert år den 4. maj, med efterfølgende højtidelighed på kirkegården. Her var der overflyvninger af
4 fly fra Flyvestation Karup, der var taler og kransenedlæggelser afvekslende med musik af Sækkepibeorkestret CLAN ROSE PIPES & DRUMS of DENMARK
fra Slagelse og trompetere fra Gardehusarregimentet. Der var æresvagter fra Flyverhjemmeværnet ved alle gravene. På Svinø deltog også 2 af Donald Smiths
svigerdøtre samt 3 gæster fra New Zealand, Cliff og Poula Cross med deres barnebarn. Cliffs bror Sydney Nelson Cross omkom ved et flystyrt ved Halsskov
samme nat som Smiths kammerater omkom, og han er ligesom de begravet på Svinø Kirkegård. Omkring 500 mennesker overværede højtideligheden i år,
heraf også nogle fra Hejninge og Stillinge.

Familien Smith fra Canada sluttede besøget i Danmark med at se København og Skodsborg Strand, hvorfra Donald Smith i 1943 roede over Øresund til Sverige.