Angelo Triches Jr.                                                                                 Updated:  16 AUG 2015

Airman: e777234.htm Surname: Triches Jr. Init: A Rank: S/Sgt Service: USAAF Sqdn: 334

P_link: p187.htm Plane: B17 4230164 Operation: Bomb G Crash_site: Kiel Bugt (Bay)

Crash_d: d130643 Buried_d: e777c C_link: e777c.htm At_Next: NO - CAM

Den 13. juni 1943 blev B17 4230164 med en besætning på 13 skudt ned over Østersøen nær Kiel (som er her).

Der blev observeret 8 faldskærme, men kun 2 mænd overlevede.

Staff Sergeant Angelo Triches Jr. var Waist Gunner B17 4230164. Han har ingen kendt grav. Hans navn findes på Tablets of the Missing,
Cambridge American Cemetery, England. Han kom i tjenesten fra Pennsylvania. Hæderstegn: Air Medal, Purple Heart. (Kilde: ABMC)

1 flyver fra B17 4230164 blev begravet på Svinø, 2 i Belgien og 4 i USA. 3 uden kendt grav mindes i CAMBRIDGE og 1 i NETHERLANDS.
2 blev taget til Tyske krigsfangelejre.

B17 4229702 * B17 423286 * B17 4230118 * B17 4229675 * B17 423187 * B17 4230164 styrtede alle ned i dele af Østersøen.

Se tegning af besætningen på en B-17, Foto af en B-17 + B-17 i airmen.dk samt B-17 Ball Turret, Ammunition og Ball Turret Gunner. 13 flyvere.

On 13 June 1943 B17 4230164 with a crew of 13 was shot down over the Baltic Sea near Kiel (which is here).

8 parachutes were seen. Only 2 men survived. 2 POW, 6 MIA and 5 KIA (1 Svinø and 4 Germany)

Staff Sergeant Angelo Triches Jr. was the Waist Gunner of B17 4230164. He has no known grave. His name is inscribed on Tablets of the Missing
at Cambridge American Cemetery, England.
He entered the Service from Pennsylvania. Awards: Air Medal, Purple Heart. (ABMC)

2 airmen from B17 4230164 were buried at Svinø, 2 in Belgium, and 4 in the U.S.A. 3 without a known grave are remembered at CAMBRIDGE, 1 at NETHERLANDS
2 airmen were taken to
German POW-Camps.

B17 4229702 * B17 423286 * B17 4230118 * B17 4229675 * B17 423187 * B17 4230164 all crashed in parts of the Baltic Sea.

See a drawing of the crew of a B-17, Photo of  a B-17 + B-17s in airmen.dk and B-17 Ball Turret, Ammunition and the story of a Ball Turret Gunner.

This B-17 was from 334 BS, 95 BG. See 95th Bomb Group (H). It took off from RAF Framlingham (Parham) - USAAF Station 153. 13 airmen.