B 17G-DL 42  107105 - The Baltic Sea south of Lolland                                  Updated: 16 AUG 2021

Airman Surname Init Rank Service Sqdn P_link Plane Operation Crash_site Crash_d Buried_d C_link At_Next
u096102.htm Bastone P J 2ndLt USAAF 366 p336.htm B17 107105 Bomb G Sea S of Lolland d040844 b111111 c096.htm Svinø
u096103.htm Caldwell Jr. E S/Sgt USAAF 366 p336.htm B17 107105 Bomb G Sea S of Lolland d040844 b270844 c096.htm Svinø
u079003.htm Callaway M F S/Sgt USAAF 366 p336.htm B17 107105 Bomb G Sea S of Lolland d040844 b240844 c079.htm Rødby
u096104.htm Cummings H B S/Sgt USAAF 366 p336.htm B17 107105 Bomb G Sea S of Lolland d040844 b280844 c096.htm Svinø
u096105.htm Davis Jr. T J S/Sgt USAAF 366 p336.htm B17 107105 Bomb G Sea S of Lolland d040844 b190844 c096.htm Svinø
e777262.htm Glasser S T/Sgt USAAF 366 p336.htm B17 107105 Bomb G Sea S of Lolland d040844 e777c e777c.htm NO - CAM
e667021.htm Hibner J 2ndLt USAAF 366 p336.htm B17 107105 Bomb G Sea S of Lolland d040844 e667 e667.htm USA
o888308.htm Littlefield T G 2ndLt USAAF 366 p336.htm B17 107105 Bomb G Sea S of Lolland d040844 o888 o888.htm POW
e667020.htm Rist R 2ndLt USAAF 366 p336.htm B17 107105 Bomb G Sea S of Lolland d040844 e667 e667.htm USA


Den 4. august 1944 kl. 15.50 styrtede
B17 107105 i Østersøen syd for Gedser (måske omkring her) på hjemvejen fra et bombetogt til Anklam. (Kilde: p336MACR)

"Flyet blev ramt af flak over målet, og på hjemturen forlod flyet pludselig formationen over Østersøen. En faldskærm blev observeret og lidt senere sås 6 faldskærme.
Flyet fortsatte i cirka 10 minutter, medens det hurtigt tabte højde, og ved sydspidsen af Falster foretog piloten en vellykket nødlanding på vandet. Der foreligger intet
om, hvorledes piloten blev reddet, men de resterende besætningsmedlemmer omkom alle." (FT 86-92-30)

MACR har mere: "Jeg så en stor geyser af vand skyde op i luften, da flyet ramte vandet. Det kan have været hvid røg. Alle faldskærme kom ned i vandet, og der var
ingen både i nærheden," erklærede S/Sgt Norman G. DeLorme, 366 Bomb Sq.

4 flyvere fra B17 107105 blev begravet på Svinø Kirkegård og 1 i Rødby. 2 er begravet i USA og 1 har ingen kendt grav. 1 flyver blev krigsfange.
Se Tegning af besætningen på en B-17*
Foto af en B-17 + B-17 i airmen.dk*B-17 Ball Turret, Ammunition og Ball Turret Gunner*B-17 Flyvende Fæstning.
9 flyvere.

On 4 August 1944 at 1550 hours B17 107105 crashed into the Baltic Sea south of Gedser (maybe about here) on the return flight of a bombing raid on
Anklam. (Source: p336MACR)

"The plane was hit by flak over the target, and on the return flight the plane suddenly left the formation over the Baltic Sea. A parachute was observed and a little later
6 parachutes were seen. The plane went on for about 10 minutes rapidly losing altitude and at the southern tip of Falster the pilot successfully ditched the plane.
There is no evidence how the pilot was rescued, but all of the remaining crew members perished." (FT 86-92-30)

MACR has more: "I saw the geyser of water shoot up into the air when the plane struck. It may have been white smoke. All the parachutes came down in the water,
and there were no boats nearby," S/Sgt Norman G. DeLorme, 366 Bomb Sq stated.

See Drawing of the crew of a B-17 * Photo of  a B-17 + B-17s in airmen.dk * B-17 Ball Turret, Ammunition and the story of a Ball Turret Gunner.
This B-17 was from 366th Bomb Squadron, 305th Bomb Group, 40 Combat Bombardment Wing, 1st Bombardment Division of the 8 AF, USAAF.
It took off from RAF Chelveston - USAAF Station 105. 9 airmen.