Reginald James Allen                   Updated: 28 APR 2021

Airman: a118008.htm Surname: Allen Init: R J Rank: F/Lt Service: RAF Sqdn: 547

P_link: p433.htm Plane: B24 KK299 Operation: Anti ship Crash_site: Kattegat

Crash_d: d050545 Buried_d: b100545 C_link: c118.htm At_Next: Århus

Den 5. maj 1945 var 4 tyske U-både på vej mod Norge, hvor krigen endnu ikke var slut.
Britiske fly ville standse denne trafik. De cirklede rundt om U-bådene og en U-båd åbnede ild
kl. 19.30. B24 KK299 kastede en bombe tæt på U-534 som fortalt i 
den lange version.
U-båden skød tilbage og
B24 KK299 styrtede i havet nordøst for Anholt 3 sømil fra U-båden.
U-534
sank omkring her.
De 11 flyvere omkom.

2 tyske skibe opsamlede overlevende fra U-534 og liget af Flight Lieutenant (Navigator) R. J. Allen,
der blev sejlet til Århus og begravet på Vestre Kirkegård.
(Kilde: FT 91-11-58)

Flight Lieutenant (Navigator / Bomber) Reginald James Allen, 33 år, var søn af Herbert og Ellen Elizabeth Allen; gift med Eveline Allen, Northenden, Lancashire, United Kingdom. (Kilde: CWGC)

Mombrun og Allen blev sammen med ca. 100 tyskere begravet i den tyske soldaterfællesgrav
den 10. maj 1945. En tysk præst medvirkede ved denne højtidelighed.

Da begravelsesvæsenet modtog fortegnelsen over, hvem der var blevet begravet den 10. maj, kunne
man konstatere, at der blandt de begravede var 2 engelske flyvere, hvoraf Mombrun var opgivet som ukendt engelsk soldat. Fra sårede flyvere på Århus Kommunehospital fik man imidlertid kort efter
oplyst hans identitet.

De to flyvere Mombrun og Allen blev ved begravelsesvæsenets foranstaltning gravet op den 8. juni
1945 og begravet i et gravsted kaldet englændergravene. Stiftsprovst Kaj Jensen medvirkede ved
denne højtidelighed. (Kilde: FAF) Se Begravelse 8. juni 1945 af G.A. Mombrun og R.J. Allen.

On 5 May 1945 4 German U-boats were heading for Norway, where the war was not over yet.
British planes wanted to stop this traffic. They circled around the U-boats and a U-boat opened fire
at 19.30 hours.
B24 KK299 dropped a bomb close to U-534 as told in the long version.
The U-boat returned the fire and B24 KK299 crashed into the sea north east of Anholt 3 nautical miles
from the U-boat.
U-534 sank about here. The 11 airmen perished.

2 German ships retrieved survivors from U-534 and the body of
Flight Lieutenant (Navigator) Reginald James Allen, who was taken to Århus, to Aarhus West Cemetery.
(Source: FT 91-11-58)

Flight Lieutenant (Navigator / Bomber) Reginald James Allen, 33, was the son of Herbert and Ellen Elizabeth Allen, and the husband of Eveline Allen, of Northenden, Lancashire, United Kingdom. (Source: CWGC)

Together with about 100 Germans Mombrun and Allen were buried in the German military common grave on 10 May, 1945. A German chaplain took part in the
ceremony. When the burial authorities received the list of those who were buried on 10 May, they saw that among them were two English airmen of which Mombrun
was listed as an unknown English soldier. However, wounded airmen at Århus Municipal Hospital shortly after stated his identity.

At the instance of the burial authorities the two airmen Mombrun and Allen were disinterred on 8 June 1945 and buried in a plot named The English Graves.
Dean Kaj Jensen took part in the ceremony. (Source: FAF) See Burial 8 June 1945 of G.A. Mombrun and R.J. Allen.

This B-24 Liberator took off from RAF Leuchars. See 547 Squadron * Coastal Command * No. 541 - 598 Squadron Histories and the badge of 547 Squadron. 11 airmen.