U-534                                                                                                     Updated: 03 SEP 2019

Den 5. maj 1945 kl. 08.00 skulle alle tyske tropper i Danmark overgive sig, som det blev meddelt fra BBC den 4. maj 1945 kl. 20.35.
Den 5. maj 1945 var
4 tyske U-både på vej mod Norge, hvor krigen endnu ikke var slut. Britiske fly ville standse denne trafik. De cirklede rundt om U-bådene og en
U-båd, U-534 åbnede ild kl. 19.30. B24 KK299 kastede en bombe tæt på U-534 som fortalt i 
den lange version. U-båden skød tilbage og B24 KK299 styrtede i
havet kl. 19.39. De 11 flyvere omkom. (Kilde: Flyvehistorisk Tidsskrift FT 91-11-58)
U-534 sank omkring her nøjagtig position Breddegrad(ED50)56:50,96N Længdegrad(ED50)11:47,38E, dybde 65 m.

Bombeskytte Neville Baker fra Liberator KH347 fra 86 Squadron fortæller at alle 3 U-både skød mod den angribende B24 KK299 som blev ramt og styrtede i havet.
De andre U-både dykkede, men U-534 blev på overfladen. Da Warrant Officer J. D. Nicol, KH347, angreb første gang ramte Bomb Aimer, Flying Officer Neville Baker
forbi med 6 dybvandsbomber, men i andet forsøg ramte han U-534! U-534 sank. 49 af de 52 besætningsmedlemmer reddede livet.

I 1986 blev det fundet af dykkeren Åge
Jensen.  
I 1993 blev U-534 hævet i en operation betalt af forretningsmanden Karsten Ree, se Karsten Ree - Wikipedia.
Skatte? To Enigma kodemaskiner og en masse genstande brugt af de 52 besætningsmedlemmer.
                                                  
U-534 blev i maj 1996 transporteret til Birkenhead ved Liverpool til en usikker fremtid. Se U-534 - dansk Wikipedia. Siden 10. februar 2009 har den været på udstilling,
se U-boat Story - The Exhibition and Real Life Story i Birkenhead ved Liverpool.
Se også U-3523 fundet 2018 af Sea War Museum Jutland, se pressemeddelelse og video 35 sek.

On 5 May 1945 at 08.00 hours all German forces in Denmark were to surrender as announced over the BBC on 4 May 1945 at 20.35 hours.
On 5 May 1945 4 German U-boats headed for Norway, where the war was not over yet. British planes wanted to stop this traffic. They circled around the U-boats and
a U-boat, U-534 opened fire at 19.30 hours.
B24 KK299 dropped a bomb close to U-534 as told in the long version. The U-boat returned the fire and B24 KK299
crashed into the sea at 19.39 hours. The 11 airmen perished. (Source:
(Danish) Aviation Historical Review FT 91-11-58)
U-534 sank about here
exact position (ED50)56:50,96N (ED50)11:47,38E, depth 65 m.

Bomb Aimer, Flying Officer Neville Baker from Liberator KH347 from 86 Squadron describes how all 3 U-boats shot against the attacking B24 KK299 which was hit and crashed into to sea. The other U-boats submerged, but U-534 stayed on the surface. When Warrant Officer J. D. Nicol, KH347 was on his first bomb run, Bomb Aimer, Flying Officer Neville Baker missed with 6 depth charges, but he hit U-534 in the second attempt! U-534 sank. 49 of 52 crew members survived.

In 1986 U-534 was found by the diver Aage Jensen, Dynamite-Aage, Captain of Diveship TERNEN.
In 1993 U-534 was salvaged in a operation paid for by the businessman Karsten Ree, see the video U-Boat 534 raised with the story told by the BBC.
                                                   
Treasures? Two Enigma machines and a lot of items used by the 52 crew members.
Websites: German submarine U-534 (en-Wikipedia) and U-534 - uboat.net  - each with a number of links.

In 1996 it was taken to Birkenhead at Liverpool. Cut up in 2008, see the video u-boat cut up.
Since 10 February 2009 it has been on exhibition, see U-boat Story - The Exhibition and Real Life Story  here at close range - and here.
A few more videos, out of many: U-534 German U-boat at Birkenhead Woodside with music * U-BOAT 534 with music * Nadia Baker & Enigma demo.
See also U-3523 found in 2018 by Sea War Museum Jutland, see press release and video 35 sec.