B 24 GR8 KK299 - Kattegat - Den lange version     In English                    Updated:   05 JAN 2010
 

Den 5. maj 1945 blev B24 KK299 skudt ned omkring her nordøst for Anholt. Flyvehistorisk Tidsskrift skriver:

"5. maj 1945 (kl. 19.39). Kattegat NØ for Anholt. Consolidated Liberator GR. VIII, KK299 (2V- ). 547 Squadron, 18 Coastal Group, Leuchars, Fifeshire.
Anti shipping patrol i Kattegat. 9 MIA og 2 KIA (1 Århus og 1 Aalborg).

Den 5. maj 1945 kl. 8.00 kapitulerede de tyske tropper i Holland, Nordvesttyskland og Danmark. Det britiske Admiralitet stoppede alle angreb på tyske overfladeskibe undtagen dem som befandt sig inden for 20 miles af den norske kyst. U­bådspatruljerne fortsatte også, idet man frygtede, at tyskerne fortsat ville kæmpe fra Norge.
I løbet af dagen observeredes i de danske farvande flere tyske u-både med nordlig kurs, og der blev indsat flere squadrons til at bekæmpe denne transit.

Om aftenen opdagede Liberator KH347 fra 86 Squadron fire tyske u­både NØ for Anholt. Over radioen blev tre andre Liberator-fly tilkaldt, og uden for skudvidde begyndte de fire fly at cirkle rundt om de tyske u-både.

KI. 19.30 åbnede en af u­bådene ild mod den ene Liberator. Piloten, F/Lt George William Hill, på KK299 foretog øjeblikkelig et angreb og kastede en bombe, som detonerede kun seks meter fra U-534. På denne u-båd gav chefen, Kapitänleutnant Herbert Nollau, ordre til ildåbning, og KK299 blev under andet angreb ramt og
styrtede brændende i havet ca. 3 sømil fra u-båden.

Derefter angreb W/O Nichol og Captain Lionel Fowler fra 86 Squadron og F/ Lt Thompson fra 206 Squadron. W/O Nichol ramte U-534, der sprang i luften og sank.
Vandet blev fyldt med olie og vragrester samt store og små gummibåde med ca. 40 overlevende, der senere blev samlet op af to mindre tyske vagtskibe.

Under denne redningsaktion bjærgedes liget af navigatøren fra KK299, F/Lt Reginald James Allen. Den 6. maj ankom de tyske skibe til Århus, og tyskerne blev
interneret, mens F/Lt Allen blev begravet på Århus Vestre kirkegård den 10. maj i en stor fællesgrav sammen med ca. 100 tyskere. En måned senere blev liget dog
flyttet hen til gravpladsen for allierede flyvere på samme kirkegård.

Telegrafisten, W/O Arthur John Dale blev fundet ved Hals og blev begravet på Aalborg Søndre kirkegård den 14. maj 1945." (FT 91-11-58)

U-534 sank omkring her. Se detaljer om U-534.