William Ashurst    Updated: 13 NOV 2014            Photo from Leif Gr. Thomsen              Photo: Mogens Jeppesen                                               

Airman:
 a113110.htm Surname: Ashurst Init: W Rank: Sgt
Service:
 RAF Sqdn: 625 P_link: p262.htm Plane: LAN R5702
Operation:
 Bomb G Crash_site: Near Avne Crash_d: d150244
Buried_d:
 b250244 C_link: c113.htm At_Next: Aabenraa, R 4-11

  Natten til den 16. februar 1944 styrtede LAN R5702 omkring her
ved Avne Vig.


Sergeant (Pilot) William Ashurst, 21 år, var søn af  William og
Margaret Ashurst, Thornhill, Rotherham, Yorkshire, United Kingdom.
(Kilde: CWGC) Se foto fra Aabenraa Kirkegaard 2009.

Leif Gr. Thomsen:
William Ashurst var den yngste af 5 drenge, der alle var i RAF.
De tre overlevede krigen. Han omtales i familien som en sorgløs, næsten uansvarlig knægt, som man ikke rigtig kunne forestille sig skulle blive ansvarlig skipper på en stor flyvemaskine. Harry omtaler
sin skipper som en fin kammerat og leder for en besætning, der
kom godt ud af det med hinanden. Fra familien Campbell i Scotland haves det samme gode indtryk.

I 1945 blev der her afsløret mindesten for de 6 flyvere. Se Informationstavle 2014 og fotos Avne 2014.
I 1949 sendte beboerne i Fjelstrup en kort erklæring og varme hilsener til de efterladtes familier og fik en
tak fra Air Ministry - og meget varme takkebreve fra forældre til Sgt H. R. Reardon, F/Sgt S. W. Downes
og Sgt R. A. Campbell er bevaret.
Hvert år den 15. februar er der en mindesammenkomst ved mindestenene.
Fjelstrup Kro ses en mindevæg for
LAN R5702, der styrtede 3 km fra Fjelstrup.
I 2009 - 65 år efter styrtet - var der fra familien Campbell et tryk af maleriet Lancaster at Rest til
mindevæggen, se avisartikel om En gave i 2009. Flyverne mindes stadig!

6 flyvere fra
LAN R5702 er begravet i Aabenraa. 1 blev krigsfange. 7 flyvere.

On 15 February 1944 LAN R5702 crashed about here at Avne Vig.

Sergeant (Pilot) William Ashurst, 21, was the son of  William and Margaret Ashurst, of Thornhill,
Rotherham, Yorkshire, United Kingdom. (Source: CWGC) There's some corner of a foreign field that is for ever England See photo from Aabenraa Cemetery 2009.

Leif Gr. Thomsen:
William Ashurst was the youngest of 5 boys, all of them in the RAF. 3 of them survived the war. In the family he was mentioned as a carefree almost irresponsible lad.
It was a bit difficult to imagine him becoming the responsible skipper of a big bomber. Harry speaks of his skipper as a fine friend and leader of a crew who got along
very well. The Campbells in Scotland had the same good impression of him.

Memorial stones to the 6 airmen were unveiled
here in 1945. See Information board 2014 and photos Avne 2014.
In 1949 the inhabitants of Fjelstrup sent a brief statement and kind greetings to families of the airmen and received grateful thanks from the Air Ministry - and very warm letters from the parents of  Sgt H. R. Reardon, F/Sgt S. W. Downes and Sgt R. A. Campbell are preserved.
On 15 February every year there is a gathering at the memorial stones. There is a memorial wall in Fjelstrup Inn to
LAN R5702 which crashed 3 km from Fjelstrup.
In 2009 - 65 years after the crash - the Campbells gave a print of the painting
Lancaster at Rest to Fjelstrup, see  A present in 2009. The airmen are still remembered!

See Bomber Command No. 625 Squadron and 625 Squadron RAF. See Lancaster and Lancaster Photos.
Lancaster I R5702 CF-Y took off from RAF Kelstern in Lincolnshire at 1725 hours on 15 FEB 1944 (Source: Aircrew Remembered has this.)
Earlier this Lancaster had 24 operations with another pilot, see Roy O. Calvert - LAN R5702.
6 airmen from
LAN R5702 are buried in Aabenraa. 1 became a Prisoner of War - see German POW-Camps. 7 airmen.