Francis Charles William Bull  Photo: Mogens Jeppesen   04 JAN 2012
                                                                      
Airman:
 a113103.htm Surname: Bull Init: FCW Rank: Sgt Service: RAF Sqdn: 463

P_link: p255.htm Plane: LAN HK537 Operation: Bomb G Crash_site: Near Mjels

Crash_d: d290144 Buried_d: b050645 C_link: c113.htm At_Next: Aabenraa, R 4-21

"Natten til den 29. januar 1944 var RAF´s bombemål i Tyskland, som så ofte før, Berlin. Ruten både
ud og hjem gik over Danmark. 4 fly nedstyrtede denne nat over Sønderjylland, heraf 2 efter at være stødt sammen i luften over Als." (FAF)
Det var HAL JD273 nær Kliplev, LAN JB412 nær Varnæs samt efter kollision LAN JA967 nær Broballe
her og LAN HK537 nær Mjels her.

Sergeant (Flight Engineer) Francis Charles William Bull var fra United Kingdom. (Kilde: CWGC)
Han blev fundet 2 uger efter styrtet! Se historien ved
propelblad ved Pommersgård.

Se Besætningen på JA 967 og om kollisionen på dansk og Besætningen på HK 537 og om kollisionen på engelsk fra Gunnar Hounsgaard og
Hærens Sergentskole.
Med filer fra Gunnar Hounsgaard til seniorsergent L.Larsen, PISEK, Hærens Sergentskole, har forsvaret lavet hele informationstavlen sat op her. Zoom.
Se også 1944-fotos og mindesten og
begge mindesten og nedstyrtningssted for JA967 og
mindetale af Gunnar Hounsgaard.
7 flyvere.

"On the night before 29 January, 1944, the target for a RAF bombing raid was, as so often before, Berlin. The route both out and home was over Denmark. 4 planes crashed this night over Southern
Jutland, 2 of them after a collision in the air over Als." (FAF)
It was
HAL JD273 near Kliplev, LAN JB412 near Varnæs and after the collision
LAN JA967 near Broballe here and LAN HK537 near Mjels here.

Sergeant (Flight Engineer) Francis Charles William Bull was from the United Kingdom. (CWGC)
He was found 2 weeks after the crash!
See the propeller blade at Pommersgaard.

See The Crew of JA967 and about the collision in Danish and The Crew of HK537 and about the collision in English from Gunnar Hounsgaard and Army NCO School.
With files from
Gunnar Hounsgaard to SSG L.Larsen, PISEK, the Army NCO School, the defence has made the complete information table placed here. Zoom.
See also 1944-photos and monuments and both monuments and crash site of JA967 and commemorative speech by Gunnar Hounsgaard.
 See Bomber Command No. 463 Squadron RAAF and RAF-Lincolnshire-info about this Squadron.This Lancaster took off from RAF Waddington. Lost Bombers has this.
7 airmen.