Veteran 1864  Erindringsmedaljer Om NCA og andre*Erindringsmed i tal Fotos: Chr 9+NCA*Sdbg Slot*1848+1864 Opd.: 08 SEP 2023

Diplom NCA 1864
"Huusmand Niels Christian Andersen af Iverslyst erkjendes hermed
berettiget til
den af Hans Majestæt Kongen allerhøist indstiftede
Erindringsmedalje for Deltagelse i Kampen for Fædrelandet 1864Mere 1864
Det er indledningen på diplomet, der ses i Ebeltoft Militærhistoriske Samling.
Artikel 2013:
Medaljens betydning for soldaterne Viborg Stifts Folkeblad
Se Ansøgningsskema fra Niels Christian Andersen set 2011 på Rigsarkivet i
København. De fleste ansøgninger ses indtastede, søgbare!  NCA 
 her +
her.
Danskernes Historie Online har bøger af Generalstaben i pdf, først 1848-50:
1848.1*1848.2*1849.1*1849.2*1849.3*1850.1*1850.2*1850.3 med register, så    .
 1864: I+II+III *4. Division i Nørrejylland 1864 *Danevirke 1864* Dybbøl 1864    
Tapperhedsmedaljer? Svært at afgrænse, også i 1940. Beslutningen i 1875 efter
pres fra Kong Christian 9. blev
Erindringsmedaljer til alle ansøgere fra militære enheder på krigsfod (feltfod), med mindre ansøgeren havde begået noget strafbart.
Kundgjørelse for Søværnet+Hæren, foto+ fra 1864-Arkivet*Cirkulære til Amtmænd
Der blev præget en for deltagelse 1848-50, en for 1864 og en for begge krige.
De fleste, men ikke alle ansøgninger blev indsendt på skemaer, og de seneste ansøgninger blev indsendt i 1924! Se eksempler med ansøgninger. Artikel, 9 sider:
Veteran 1864 Erindringsmedaljer, nr. 3, maj 2022, Våbenhistorisk Tidsskrift.
Tusindvis af erindringsmedaljer og diplomer blev efter ansøgning tidligst i 1876 fra aktuel adresse uddelt fra begyndelsen af 1877 af Krigsministeriet. Ansøgningerne findes i papirform på Rigsarkivet samt indtastede og indscannede serier i AO.
Se del af en serie for at se ansøgere med forskellige baggrunde. 5 veteraner.
Erindringsmedaljer i tal. Våbenbrødre i 1908. Veteraner 1864 med hustruer.
Se også Veteraner og erindringsmedaljer i Slægtsforskeren Nr. 3 - 2022.
Veteraner 1864 Randers i RAHS Aarbog 2022. Se 10 veteraner i 1920.

Nemmest
hvis du vil se en indtastet ansøgning: Søg i Sall Data, 1848-50+1864
Indtast kun mandens navn og se resultaterne. Forkort listen med et eller flere valg: Amt*Krigsår*Fødeår. Under Amt: ses også Sønderjylland*Udlandet*Marinen.
Ansøgning til papir? Vejledning. Eksempler: JGF*JPF*
AKA*CHA*JepA*HPT
JLC (Senere, scannet, Arkivalier Online)1920 opslag 63+opslag 64 og på A-4 ark.
Se Genforeningsfesten med veteran HPT. Klik ? på søgeside for mere, bl.a. link til 
Navneliste til Hædersgaven 1864,se 5 dok,uddelt 1914+gaver for 1848-50+64. 
ERINDRINGSMEDALJER              Opdateret 24-5-2022
Indtastede ansøgninger Indscannede ansøgninger
Søg i Sall Data, 1848-50+1864 Søg i Sall Data, scannede
Søg i Arkivalier Online Søg i Arkivalier Online
Ses i Arkivalier Online: Ses i Arkivalier Online:
1864 1864
1848-1850 og 1864 1848-1850 og 1864
1848-1850 1848-1850
1848-1850 og 1864 Sønderjyder 1848-1850 og 1864 Sønderjyder
Marinen, kun A-L Marinen, kun A-L
Norge og Sverige Norge og Sverige
Udlandet, ikke Amerika Udlandet, ikke Amerika
Amerika
Befalingsmænd, 7 serier se LISTE
Senere
Uberettigede
Tryk tast F3, søg noget. Udfærdigede, ikke afhentede