Veteran 1864 - Erindringsmedaljer         Om NCA og andre        Erindringsmedaljer i tal              Opdateret: 24 JAN 2022

Diplom NCA 1864

"Huusmand Niels Christian Andersen af Iverslyst erkjendes hermed
berettiget til
den af Hans Majestæt Kongen allerhøist indstiftede
Erindringsmedalje for Deltagelse i Kampen for Fædrelandet 1864Mere 1864.

Det er indledningen på diplomet, der ses i Ebeltoft Militærhistoriske Samling.
Artikel 2013:
Medaljens betydning for soldaterne Viborg Stifts Folkeblad
Se Ansøgningsskema fra Niels Christian Andersen set 2011 på Rigsarkivet i København. De fleste ansøgninger ses indtastede, søgbare!  NCA  her +
her.
Tapperhedsmedaljer? Svært at afgrænse, også i 1940. Beslutningen i 1876 efter
pres fra Kong Christian 9. blev
Erindringsmedaljer til alle ansøgere fra militære enheder på krigsfod (feltfod), med mindre ansøgeren havde begået noget strafbart.
Se Kundgjørelse for Søværnet, foto og mere fra 1864-Arkivet*Cirkulære til Amtmænd
Der blev præget en for deltagelse 1848-50, en for 1864 og en for begge krige.
De fleste, men ikke alle ansøgninger blev indsendt på skemaer, og de seneste ansøgninger blev indsendt i 1924! Eksempel med ansøgningsskema under diplomet.
 
Tusindvis af erindringsmedaljer og diplomer blev efter ansøgning i 1876 fra adresse i 1876 uddelt fra begyndelsen af 1877 af Krigsministeriet. Ansøgningerne findes i papirform på Rigsarkivet samt indscannede serier og indtastede serier. Se en del af en serie for at se ansøgere med forskellige baggrunde. Erindringsmedaljer i tal.

Nemmest
hvis du vil se en indtastet ansøgning: Søg i Sall Data, 1848-50+1864
Indtast kun mandens navn og se resultaterne. Forkort listen med et eller flere valg: Amt*Krigsår*Fødeår. Under Amt: ses også Sønderjylland*Udlandet*Marinen.

Skema til papir? Eksempler: JPF (
1864,indtastet,Sall) på nettet og på A-4 ark
JLC (
Senere, scannet, Arkivalier Online)1920 opslag 63+opslag 64 og på A-4 ark.
Se Genforeningsfesten. Klik 
? på søgeside for mere, bl.a. link til 
Navneliste til Hædersgaven 1864 uddelt 1914 til overlevende veteraner.
ERINDRINGSMEDALJER              Opdateret 06-12-2021
Indtastede ansøgninger Indscannede ansøgninger
Søg i Sall Data, 1848-50+1864 Søg i Sall Data, scannede
Søg i Arkivalier Online Søg i Arkivalier Online
Ses i Arkivalier Online: Ses i Arkivalier Online:
1864 1864
1848-1850 og 1864 1848-1850 og 1864
1848-1850 1848-1850
1848-1850 og 1864 Sønderjyder 1848-1850 og 1864 Sønderjyder
Marinen, kun A-L Marinen, kun A-L
Norge og Sverige Norge og Sverige
Udlandet, ikke Amerika Udlandet, ikke Amerika
Amerika
Befalingsmænd, 7 serier
Senere
Uberettigede
Udfærdigede, ikke afhentede