Veteran 1864 - Erindringsmedaljer  Cirkulære til Amtmænd                      Opdateret: 24 JAN 2022

cir121876  Bemærk at ansøgningsskemaer med   
 konvolutter skulle fordeles via
 By- og Herredsfogederne samt
 Sognefogederne.

 De, der anså sig berettigede til af få medaljen,  
 skulle selv indsende udfyldte skemaer til
 Krigs- og Marineministeriet.