Sønderborg Slot erindringsmedaljerOpdateret:
10 APR 2022

Veteran 1864
Erindringsmedaljer


Om NCA og andre  * 

Erindringsmedaljer i tal 

Fotos: Chr 9+NCA * S. Slot

Medaljer og hæderstegn

fra krigen 1864 set på

Sønderborg Slot 2020.
 Af 3 varianter
 ses her
 1864 og 1848-50+1864.
 Fotos 1848-50 og 1864.
 Foto 1848-50+1864.

 Diplom 1864 til 
 J.  Asmussen
 Frivillig Menig i
 Aarøes Strejfkorps,
 f. 1832 i Augustenborg
 passer kun med et
 nyere diplom til
 Lærer Jep Asmussen
 af Stevning paa Als i
 Sønderjylland.
 Se ansøgning fra
 Jep Asmussen
 pdf-fil med links.
 Påtegning fra
 Capitain Aarøe.