LISTE*Veteran 1864 Erindringsmedaljer*Ansøgninger om erindringsmedalje 1848-1850 og 1864, Befalingsmænd, 7 serier i AO Opd:25 MAJ 2022

  Ansøgninger, Befalingsmænd   Serie 7 Tjenestegørende    Officerer og Underofficerer    og andet Personale
fra berettiget til Erindringsmed. fra indsendt fra enheder feb. 1876 fra til Krigsministeriet fra Kundg. for Hæren 1. Feb. 1876
side enhed side enhed side enhed side enhed
s001 Forside s086 1ste Ingenieurbataillon, Kbhvn s155 Generaldirektorat f Skattevæsenet s237 16de Bataillon, Odense
s002 Gardehusarregimentet, Kbhvn s090 2den Artilleribataillon, Kbhvn s156 Grænsetoldpoliticorpset, Kolding s239 17de Bataillon, Kbhvn
s009 2det Dragonregiment, Odense s094 2den Ingenieurbataillon, Kbhvn s159 Grænsetoldpoliticorpset, Kolding s241 18de Bataillon, Helsingør
s013 3die Dragonregiment, Aarhuus s098 Elevskolen, Frederiksberg s166 HM Kongens Adjudantstab s244 19de Bataillon, Nyborg
s015 4de Dragonregiment, Næstved s101 Officeerskolen, Frederiksberg s168 Krigsministeriet, Kbhvn s246 20de Bataillon, Aarhuus
s022 5te Dragonregiment, Randers s106 Skydeskolen, Kjøbenhavn s175 General C.A.F. Thomsen s248 21de Bataillon, Kbhvn
s029 Ingenieurcorpset, Kbhvn s108 Ride- og Beslagskolen, Kbhvn s176 Remontecommissionen, Kbhvn s251 22de Bataillon, Helsingør
s036 Kommandantskabet, Kronborg s110 Gymnastikskolen, Kbhvn s179 Det militaire Klædeoplag s255 23de Bataillon, Kbhvn
s038 Artilleristaben, Kbhvn s111 Generalauditeuren, Kbhvn s180 Generalstaben, Kbhvn s257 24de Bataillon, Kbvn
s043 Laboratorieafdelingen s112 Materielintendanturen, Kbhvn s185 1ste Generalcommandos Stab,K s259 25de Bataillon, Nyborg
s046 Tøihuusafdelingen, Kbhvn s116 Forpleiningscorpset, Kbhvn s189 1 Generalcomdintendantur, K s261 26de Bataillon, Odense
s049 Livgarden, Kjøbenhavn s120 Lægecorpset, Kbhvn s194 2 Gencomdintendantur,Aarhuus s273 27de Bataillon, Fredericia
s051 Livgardens Liniebataillon, Kbhvn s121 Dyrlægecorpset, Kbhvn s197 Generalinspecteuren,Fodfolket s274 28de Bataillon, Aarhuus
s052 Generalinspektoratet for Rytteriet s122 Souscommandanten, Kbhvn s198 1ste Sjællandske Brig. Kbhvn s275 29de Bataillon, Viborg
s055 3die Bataillon, Kronborg s129 Hærens Militairarbejderdepot,K s202 4de Bataillon, Kbhvn s279 30te Bataillon, Aalborg
s057 1ste Sjællandske Brigade s131 Artilleriets Caserne,Christianshavn s204 5te Bataillon, Odense s282 31te Bataillon, Kbhvn
s058 3die Bataillon, Kronborg s132 Infirmericommandantskabet, K s208 6te Bataillon, Viborg s286 32te Bataillon, Hillerød
s060 2den Bataillon, Kbhvn s133 Vildersgadens Caserne, Kbhvn  s210 7de Bataillon, Nyborg s289 33te Bataillon (intet bynavn)
s062 1ste Bataillon, Kbhvn s134 Comdskab,Kronprinsessegade s213 8de Bataillon, Viborg s291 34te Bataillon, Slagelse
s066 2den Jydske Brigade s136 Kjøbenhavns Væbning s217 9de Bataillon, Aalborg s293 35te Bataillon, Svendborg
s069 1. Jydske Brigades Stab, Aarhuus s139 K.Væbnings Artillericompagnier s220 10de Bataillon, Fredericia s294 36te Bataillon, Middelfart
s070 Fyenske Brigade, Nyborg s140 K. Væbnings 1ste Bataillon s224 11te Bataillon, Aalborg s295 37te Bataillon, Horsens
s071 2. Sjællandske Brig.Stab, Kbhvn s141 K. Væbnings 2den Bataillon s227 12te Bataillon, Fredericia s298 40de Bataillon, Aalborg
s074 1ste Artilleriregiment, Kbhvn s147 K. Væbning, General Tillisch s231 13de Bataillon, Kbhvn s299 38te Bataillon, Aarhuus
s078 1ste Artilleri-Bataillon, Kbhvn s148 Bornholms Væbning s233 14de Bataillon, Aarhus s301 39te Bataillon, Viborg
s082 2det Artilleriregiment, Kbhvn s152 Kbhvns Garnisonssygehus s235 15de Bataillon, Kbhvn s304 40de Bataillon, Aalborg
  Set i Arkivalieronline, antal 67 Serie 1 indenbys Krigen 1848-50 147 Serie 4 udenbys Krigen 1848-50 305  
  Ikke tjenestegørende officerer 107 Serie 2 indenbys Krigen 1848-50 213 Serie 5 udenbys Krigen 1864    
  6 serier 216 Serie 3 indenbys Krigen 1864 228 Serie 6 u+indenbys, 1848-50+64   Opdateret 25. maj 2022 ABS