John D. McFarlane                                                                                 Updated:  26 OCT 2011

Airman: v999076.htm Surname: McFarlane Init: J D Rank: Major Service: USAAF Sqdn: 336

P_link: p406.htm Plane: P51 44-14350 Operation: Bomb G Crash_site: Near Søllested

Crash_d: d120345 Buried_d: v999 C_link: v999.htm At_Next: EVD to S

Den 12. marts 1945 kl. 11.47 styrtede P51 44-14350 ved Søllested (som er her overblik her).
Det skulle ledsage bombefly til Swinemunde = Swinoujscie her. Flyvehistorisk Tidsskrift skriver:

"681 bombefly angreb Swinemünde ekskorteret af 412 jagerfly. Et bombefly og 4 jagere gik tabt. Major John Durell McFarlane fik over Lolland problemer med køle- systemet til motoren, der umiddelbart efter satte ud. Fra 6000 fods højde sprang han ud med faldskærm og landede nær Søllested. Her fik han hurtigt kontakt
med hjælpsomme danskere, og i løbet af få dage var han transporteret til København, hvor han overværede angrebet på Shellhuset. Kort tid efter blev han udskibet
 til Sverige, og den 5. april ankom han til England." (FT 86-93-34)

De 3 amerikanske jagerpiloter 1st Lieutenant Dean C. Johnson, Major John D. McFarlane og Captain Robert D. Brown kom med hjælp fra modstandsbevægelsen
til Sverige. Se 3 piloter til Sverige -
historien om dem fortalt af Anders Bjørnvad i bogen De fandt en vej (s. 163-169).

Se også P-51 Mustang - Fotos.  Wikipedia har dette på dansk. 1 flyver.

On 12 March 1945 at 11.47 hours P51 44-14350 crashed at Søllested (which is here overview here).
It was on Bomber escort to Swinemunde =Swinoujscie here. (Danish) Aviation Historical Review writes:

"681 bombers attacked Swinemünde escorted by 412 fighters. 1 bomber and 4 fighters were lost. Over Lolland Major John Durell McFarlane had problems with the
radiator of the engine which immediately afterwards misfired. He bailed out at an altitude of 6,000 feet and landed near Søllested. Quickly he got in touch with helpful Danes and in a few days he was taken to Copenhagen, where he attended the attack on the Shell House. Shortly after he was taken to Sweden by ship and on
5 April he arrived in England." (FT 86-93-34)

The 3 American fighter pilots 1st Lieutenant Dean C. Johnson, Major John D. McFarlane and Captain Robert D. Brown were assisted by the resistance movement
on their way to Sweden. See 3 Pilots to Sweden - their story as told by Anders Bjørnvad in
De fandt en vej (They found a way pp.163-169)

See also P-51 Mustang - Photos. P-51D Mustang, 44-14350 (VF-L) 336 FS, 4 FG, 65 FW, 1 AD of 8 AF, USAAF.
This P-51 took off from RAF Debden - USAAF Station 156. See 336th Fighter Squadron * 336 Fighter Squadron Fact Sheet * 4th Fighter Wing. 1 airman.