Robert D. Brown                                                                                      Updated:  27 OCT 2011                 

Airman: v999099.htm Surname: Brown Init: R D Rank: Capt Service: USAAF Sqdn: 343

P_link: p410.htm Plane: P51 44-14135 Operation: Bomb G Crash_site: Gørlev

Crash_d: d200345 Buried_d: v999 C_link: v999.htm At_Next: EVD to S

Den 20. marts 1945 kl. 16.40 styrtede P51 44-14135 ned i Gørlev (her, overblik her ca. 300 m nord-nordøst for Gørlev Skole. Det var bag daværende Gørlev Maskinsnedkeri på Kalundborgvej 20, dengang ejet af Anton Pedersen. Kilde: Svend Erik Møller) Denne P-51 Mustang skulle ledsage bombefly til Hamburg.

Flyvehistorisk Tidsskrift skriver:
"Under eskorte af bombefly til Hamburg (her) angreb enheden en tysk flyveplads ved Leck (her). Captain Robert D. Brown fløj som leder af rød sektion, og under
angrebet blev hans Mustang ramt i kølesystemet af let flak. De fire fly i sektionen trak straks væk og fløj mod Sverige. Over Sjælland brød motoren i brand, og
Capt. Brown forlod øjeblikkelig flyet. Han landede med faldskærm nord for Høng (som er her) i Vestsjælland, og medens de øvrige tre Mustangs kortvarigt
kredsede over ham, søgte han mod en grusgrav ved Sæby. Ejeren af grusgraven havde flere modstandsfolk boende på sin gård, og disse hjalp Capt. Brown på
hans videre vej til Sverige." (FT 88-44-46)

De 3 amerikanske jagerpiloter 1st Lieutenant Dean C. Johnson, Major John D. McFarlane og Captain Robert D. Brown kom med hjælp fra modstandsbevægelsen
til Sverige. Se 3 piloter til Sverige -
historien om dem fortalt af Anders Bjørnvad i bogen De fandt en vej (s. 163-169).

Se P-51 Mustang - FotosWikipedia har dette på dansk.

On 20 March 1945 at 16.40 hours P51 44-14135 crashed in Gørlev (here, overview here about 300 m north-northeast of Gørlev School. It was behind the then
Gørlev Woodworking Factory, Kalundborgvej 20, owned by Anton Pedersen. Source: Svend Erik Møller. This P-51 Mustang was on bomber escort to Hamburg.

(Danish) Aviation Historical Review writes:
"During escort of bombers targeting Hamburg (here) the unit attacked a German airfield at Leck (here). Captain Robert D. Brown was the leader of Red Section.
During the attack his Mustang was hit in the coolant system by light flak. Immediately the 4 planes in the section flew away and headed for Sweden. Over Zealand
the engine burst into flames and Captain Brown bailed out at once. He landed by parachute north of Høng (which is here) in West Zealand. While the other 3 Mustangs
for a short while circled over him, he went to a gravel pit at Sæby. The owner of the gravel pit had a number of members of the resistance movement staying on his
farm, and they assisted Captain Brown on his further way to Sweden." (FT 88-44-46)

The 3 American fighter pilots 1st Lieutenant Dean C. Johnson, Major John D. McFarlane and Captain Robert D. Brown were assisted by the resistance movement
on their way to Sweden. See 3 Pilots to Sweden - their story as told by Anders Bjørnvad in
De fandt en vej (They found a way pp.163-169)

Mustang P-51D 44-14135. 343 FS, 55 FG, 66 FW, 3 BD of 8 AF. See P-51 Mustang - Photos.
See Factsheet: 343 Reconnaissance Squadron (ACC). This P-51 Mustang took off from RAF Wormingford - USAAF Station 159.