Cebert G. Walter  Photo: AS 24 MAY 2015        Updated:  22 JUN 2015             1948 -        Netherlands American Cemetery

Airman: u096064.htm Surname: Walter Init: C G Rank: 2ndLt Service: USAAF Sqdn: 336

P_link: p183.htm Plane: B17 42-3286 Operation: Bomb G Crash_site: Kiel Bugt (Bay)

Crash_d: d130643 Buried_d: b260743 C_link: c096.htm At_Next: Svinø

Den 13. juni 1943 angreb 60 B-17 fra USAAF ubådsanlæggene i Kiel. 16 B-17 fra 95. BG
fløj forrest i formationen, der allerede blev angrebet under indflyvningen til målet. Som sædvanlig angreb de tyske jagermaskiner især den forreste del af formationen, og inden denne havde passeret målet var 7-8 B-17 fra 95. BG gået tabt. En B-17 ude af kontrol fløj ind i en anden, og
kun 6 B-17 fra 95. BG nåede tilbage til basen, hvoraf en blev ødelagt under nødlanding.

13. juni 1943 Østersøen nær Kiel (her). Boeing B-17F, 42-3286 336 BS, 95 BO, 4 BW, 402 PCBW, Framlington, Suffolk (Kiel) 9 MIA og 1 KIA (Svinø)
Flyet blev ramt efter passage af målet, men ingen faldskærme blev observeret, inden flyet
ramte vandet. Liget af co-piloten drev senere ind på nordkysten af Lolland. (FT 86-89-15)

2nd Lieutenant Cebert G. Walter var Co-Pilot på B17 423286. Han drev ind på Kastager Strand (omkring her). Han blev begravet på Svinø Kirkegård den 26. juli 1943. (Kilde: FAF) I 1948 blev
han og andre Amerikanske flyvere fra Svinø flyttet til
Ardennes American Cemetery
i Belgien. (Kilde: FAF) Han er begravet på Netherlands American Cemetery, Plot N Row 19 Grave 1.
Hæderstegn: Air Medal, Purple Heart. Han kom i tjeneste fra Indiana. (Kilde: ABMC)

B17 4229702 * B17 423286 * B17 4230118 * B17 4229675 * B17 423187 * B17 4230164 styrtede alle ned i dele af Østersøen. Se tegning af besætningen på en B-17,
Foto af en B-17 + B-17 i airmen.dk samt B-17 Ball Turret, Ammunition og Ball Turret Gunner.

On 13 June 1943 60 B-17s from the USAAF attacked the U-boat pens in Kiel. 16 B-17s from 95th BG flew at the front of the formation which was attacked on the bombing run to the target.
As usual the German fighters particularly attacked the front of the formation, and before it had passed the target 7-8 B-17s from 95th BG were lost. One B-17 out of control collided with
another, and only 6 B-17s from 95th BG made it back to base - and one of them was destroyed
in a forced landing.

13 June 1943 The Baltic Sea near Kiel (here).
Boeing B-17F, 42-3286 336 BS, 95 BG, 4 BW, 402 PCBW, Framlington, Suffolk (Kiel) 9 MIA and 1 KIA (Svinø)
This plane was hit after it had flown over the target, but no parachutes were seen before the plane hit the water. Later the body of the Co-Pilot drifted ashore on the
north coast of Lolland. (FT 86-89-15)

2nd Lieutenant Cebert G. Walter was the Co-Pilot of B17 423286. He drifted ashore on Kastager Strand (about here).
He was buried in Svinø on 26 July 1943. In 1948 he and other American airmen from Svinø were taken to
Ardennes American Cemetery in BELGIUM. (Source: FAF)
Then he was buried in Netherlands American Cemetery, Margraten, Netherlands, Plot N Row 19 Grave 1.
Awards: Air Medal, Purple Heart. 
He entered
the Service from Indiana. Source: ABMC)

B17 4229702 * B17 423286 * B17 4230118 * B17 4229675 * B17 423187 * B17 4230164 all crashed in parts of the Baltic Sea.
S
ee a drawing of the crew of a B-17, Photo of  a B-17 + B-17s in airmen.dk and B-17 Ball Turret, Ammunition and the story of a Ball Turret Gunner.
This B-17 was from 336 BS, 95 BG. See 95th Bomb Group (H). It took off from RAF Framlingham (Parham) - USAAF Station 153. 10 airmen.