Mindelunden i Ryvangen   Ryvangen Memorial Park                                              Updated:  25 AUG 2020
  1*1a*2*e*2a*2b*3*3-1*3-2*3-3*4*4PLAN*4a*4b*4c Hvidsten*5*5PLAN*5-2*5a*5b*5b-3 Flammen*5c*5c-3 Simonsen*6*6a*6b Collin*7*8*8a*8b*8c
 Google Map RYVANGEN 9Pistolskydebanen*10Sten*Udgang*12 Krigssejlere*13Soldater 9Pistol Range*10Stone*Exit*12 Seamen*13Soldiers

Kort*1 Hovedindgang*2 Mindemur*3 Monument*4 Mindetavle*5 Det store Gravfelt*6 Gravlund for KZ-fanger*7 Mindesmærke for KZ-ofre*8 Henrettelsesplads
Map*1 Main entrance* 2 Memorial Wall* 3 Monument* 4 Plaque* 5 The big Plot * 6 From Concentration Camps* 7 To KZ Victims* 8 The Place of Execution

Ryvangen 4 Foto: Anders Straarup 24 FEB 2016.
Den store mindeplade foran monumentet
har navne på frihedskæmpere henrettet
her eller fundet her, men taget hjem og
begravet et andet sted.
Se 4PLAN med de 91 navne, som de er
skrevet på de 9 sten i denne mindeplade.
Se alle 91 navne og detaljer om dem
på siden Mindelunden Ryvangen.
Se 8 navne fra Hvidstengruppen.

Ved enden nærmest Monument ses
denne inskription af Halfdan Rasmussen
om "Fundne her og begravet i hjemstavnen".
Se også Halfdan Rasmussen og 2 flyvere.

Photo: Anders Straarup 24 FEB 2016.
The great commemoration plaque in front of
the monument has the names of freedom
fighters executed here or found here, but
taken home and buried elsewhere.
See 4PLAN with the 91 names as they are
written on the 9 slabs of this memorial plaque.

See all 91 names and details about them
on the website Mindelunden Ryvangen.
See 8 names from the Hvidsten Cell.

At the end near the Monument
Halfdan Rasmussen made
an inscription here translated into English
"Found here and buried in their native soil".
See also Halfdan Rasmussen and 2 airmen.