Arthur John Dale                            Updated:  03 NOV 2011

Airman: a115001.htm Surname: Dale Init: A J Rank: Wt/O Service: RAF Sqdn: 547

P_link: p433.htm Plane: B24 KK299 Operation: Anti ship Crash_site: Kattegat

Crash_d: d050545 Buried_d: b140545 C_link: c115.htm At_Next: Aalborg

Den 5. maj 1945 var 4 tyske U-både på vej mod Norge, hvor krigen endnu ikke var slut. Britiske fly ville standse denne trafik. De cirklede rundt om U-bådene og en U-båd åbnede ild kl. 19.30.
B24 KK299 kastede en bombe tæt på U-534 som fortalt i 
den lange version.
U-båden skød tilbage og
B24 KK299 styrtede i havet nordøst for Anholt 3 sømil fra U-båden.
U-534 sank omkring her. De 11 flyvere omkom.

Liget af
Warrant Officer (Wireless Operator / Air Gunner) Arthur John Dale blev fundet ved Hals (som er her).
(På havet? På stranden?) Han blev ført til Aalborg.
(Kilde: FT 91-11-58)

Warrant Officer (Wireless Operator / Air Gunner) Arthur John Dale, 30 år, var søn af Arthur Thomas Dale og Florence Mary Dale, South Shields, Co. Durham, United Kingdom. (Kilde: CWGC)

"En af de omkomne, A.J. Dale, blev begravet den 14. maj 1945. Højtideligheden blev overværet af bl.a.
flyvere fra RAF og danske modstandsfolk, biskop D.P.v. Huth Smith i ornat og konsul Sigurd Müller.
Begravelsen blev forrettet af pastor Edv. Pedersen." (FAF)
11 flyvere.

On 5 May 1945 4 German U-boats were heading for Norway, where the war was not over yet.
British planes wanted to stop this traffic. They circled around the U-boats and a U-boat opened fire at 19.30 hours.
B24 KK299 dropped a bomb close to U-534 as told in the long version. The U-boat returned the fire
and B24 KK299 crashed into the sea north east of Anholt 3 nautical miles from the U-boat.
U-534 sank
about here.
The 11 airmen perished.

The body of Warrant Officer (Wireless Operator / Air Gunner) Arthur John Dale was found at Hals
(which is here). (At sea? On the beach?) He was taken to Aalborg.
 (Source: FT 91-11-58)

Warrant Officer (Wireless Operator / Air Gunner) Arthur John Dale, 30, was the son of Arthur Thomas Dale
and Florence Mary Dale, of South Shields, Co. Durham, United Kingdom. (Source: CWGC)

This English airman who gave his life for the liberation of Denmark fell on 5 May, 1945.
Thank you for your sacrifice.

"One of the deceased, A.J. Dale, was buried on 14 May, 1945. Airmen of the Royal Air Force and members of the Danish resistance, Bishop  D.P.v. Huth Smith in vestments and Consul Sigurd Müller and others attended the ceremony. The funeral was carried out by vicar Edv. Pedersen." (FAF)

This B-24 Liberator took off from RAF Leuchars. See 547 Squadron * Coastal Command * No. 541 - 598 Squadron Histories and the badge of 547 Squadron. 11 airmen.