Denis O'Connor                                                                                    Updated: 17 JUN 2018

Airman: o888413.htm Surname: O'Connor Init: D Rank: Sgt Service: RAF Sqdn: 295

P_link: p428r.htm Plane: STI LJ950 Operation: Drop in DK Crash_site: At Tipperne

Crash_d: d270445 Buried_d: o888 C_link: o888.htm At_Next: POW

I forbindelse med en flyvning med våben nødlandede STI LJ950 på vandet ved Tipperne (omkring her Kilde: Christian Ringskou) natten til den 27. april 1945.
Flyets bombekaster G.C. Smale, blev indlagt på det tyske feltlazaret i Horne by, hvor han døde den 8. maj 1945. Han blev begravet i Horne
af sognepræsten den 10. maj 1945.
Resten af besætningen blev taget til fange af værnemagten i Nymindegab (her). (Kilde: FAF)
Det var Flying Officer (Pilot) Thomas H. Griffiths, Flight Sergeant (Navigator) Eric R. Goodare, Sergeant (Wireless Operator) William H. Oates,
Sergeant (Air Gunner) Denis O'Connor og Sergeant (Flight Engineer) James Rafferty. (Kilde: AOD)

69 omkomne flyvere fra dette og 14 andre fly mindes på Mindetavlen i Rebild. De mistede livet under nedkastningsoperationer til modstandsbevægelsen.
Af samme grund mindes de i London. Se 69 flyvere - St. Clement Danes. Se Google Map Rebild med 15 fly mistet med tab af 69 liv + 3 fly mistet uden tab af liv.
6 flyvere.

On the night before 27 April 1945 STI LJ950 landed on the water at Tipperne (about here Source: Christian Ringskou) on a supply operation to the Danish
resistance.
Flying Officer (Bomb Aimer) G. C. Smale was taken to the German army hospital in Horne where he died on 8 May 1945. He was buried in Horne
by the vicar on 10 May 1945.
The rest of the crew were captured by the Wehrmacht in Nymindegab (here). (Source: FAF)
They were Flying Officer (Pilot) Thomas H. Griffiths, Flight Sergeant (Navigator) Eric R. Goodare, Sergeant (Wireless Operator) William H. Oates,
Sergeant (Air Gunner) Denis O'Connor og Sergeant (Flight Engineer) James Rafferty. (Source: AOD)

69 perished airmen from this and 14 other planes are commemorated on the Memorial Plaque in Rebild. They lost their lives in supply operations to the
Danish resistance. For the same reason they are commemorated in London. See 69 airmen - St. Clement Danes. See Google Map Rebild with 15 + 3 planes lost.

See No. 295 Squadron - Wikipedia and 295 Squadron at Unit Histories. This Stirling took off from RAF Rivenhall.  6 airmen.