Halifax B Mk. III MZ924 KN-D  - Smålandsfarvandet          77 Squadron LINKS                    Updated: 28 MAR 2022

Airman Surname Init Rank Service Sqdn P_link Plane Operation Crash_site Crash_d Buried_d C_link At_Next
a088001.htm Braund  J P F/Lt RAF 77 p396.htm HAL MZ924 Minelaying Smålandsfarvandet d150245 b140545 c088.htm Skælskør
a008001.htm Eddleston M C F/Sgt RAF 77 p396.htm HAL MZ924 Minelaying Smålandsfarvandet d150245 b130445 c008.htm Brarup
a093001.htm Leforte  R L Sgt RAF 77 p396.htm HAL MZ924 Minelaying Smålandsfarvandet d150245 b260745 c093.htm Stubbekøbing
a096053.htm Ritchie  J F/O RAF 77 p396.htm HAL MZ924 Minelaying Smålandsfarvandet d150245 b110545 c096.htm Svinø
a096052.htm Russell  R E Sgt RAF 77 p396.htm HAL MZ924 Minelaying Smålandsfarvandet d150245 b140645 c096.htm Svinø
a007002.htm Watson  D S Sgt RAF 77 p396.htm HAL MZ924 Minelaying Smålandsfarvandet d150245 b130645 c007.htm Bogø
a008002.htm Wood    A F/O RAF 77 p396.htm HAL MZ924 Minelaying Smålandsfarvandet d150245 b260445 c008.htm Brarup


"I forbindelse med en mineudlægningsoperation natten til den 15. februar 1945 nedstyrtede en "Halifax" i havet et sted syd for Sjælland. Maleri af HAL KN-D.
Hele besætningen omkom." (FAF) Styrtet var omkring her. (Kilde: Torben Engelbrecht-Vindnæs). Se oplysninger fra Ib Walbum. Horsens-skib og Halifax.  p396MACR.
Se foto af propel fra dette fly med nye fotos, også Propel 1 total og Propel 2 med video. Se Google Map p396. * Halifax Print og folk bag en Halifax klar til en mission.

"Denne nat bombede 717 RAF bombemaskiner Chemnitz (her), medens 30 Lancasters og 24 Halifaxes minerede i Kadetrenden (
her). 5 Halifaxes og 1 Lancaster
fra minelægningsenheden blev skudt ned fortrinsvis af tyske natjagere. Ingen observerede nedskydningen af MZ924, men i løbet af foråret og sommeren 1945
drev ligene af besætningsmedlemmerne ind langs kysten af Smålandsfarvandet." (FT 86-93-32)
(Eneste anden Halifax nedstyrtet i Smålandsfarvandet var p304 HAL HX151 øst for Omø
omkring her den 24. april 1944.) Se Bogø Tidende 07.07.2010 om fly og
motorer. Se samme første artikel i Sportsdykkeren, Oktober 2009 * Flyets planlagte rute, fra Paul Leforte via Christian Sørensen * Flight Protocol fra samme.
Se også Fotos fra havbunden med billedtekster fra Christian Sørensen, 3+4+6 fra Sportsdykkeren samt en video.

Besætningen på HAL MZ924 er begravet i Skælskør (1), Brarup (2), Stubbekøbing (1), Svinø (2) og Bogø (1). 
7 flyvere.
49 flyvere fra 77 Squadron: 23 begravet i Danmark, 4 i Tyskland, 17 ingen kendt grav, 1 krigsfange og 4 flyvere flygtede til Sverige.

"In connection with a minelaying operation on the night before 15 FEB 1945 a "Halifax" crashed into the sea somewhere south of Zealand. Painting of HAL KN-D.
All of the crew perished." (FAF) The crash was
about here - overview here. See  information from Ib Walbum.  p396MACR.                              See Google Map p396.
See photo of a propeller from this plane with new photos, also Propeller 1 total and Propeller 2 with video.   
This night 717 RAF bombers targeted Chemnitz (here), while 30 Lancasters and 24 Halifaxes laid mines in the Kadet Channel (here). 5 Halifaxes and 1 Lancaster
from the minelaying formation were shot down, most of them by German night fighters. Nobody observed the shooting down of MZ924, but during the spring and
summer of 1945 the bodies of the crew members drifted in on the beaches of the Smålandsfarvandet."
(FT 86-93-32) See Halifax Print and Halifax - Bless 'Em All.
(The only other Halifax crashed into the Smålandsfarvandet was p304 HAL HX151 east of Omø
about here on 24 April 1944.)
See Bogø Tidende (Bogø Times) 07.07.2010 about plane and engines. See the same first article in Sportsdykkeren (The Scuba Diver) OCT 2009 with illustrations and
The planned route from Paul Leforte via Christian Sørensen and Flight Protocol from the same. Also Photos from the sea bed with captions and video from Christian S.

The airmen of HAL MZ924 are buried in Skælskør (1), Brarup (2), Stubbekøbing (1), Svinø (2) and Bogø (1). 7 airmen. 

No.77 Squadron RAF * 77 Squadron Association * Halifax * Halifax Print * Halifax-BC Museum.Canada * Halifax-RAF Museum * Halifax-The Yorkshire Air Museum.
Halifax III MZ924 KN-D took off from RAF Full Sutton at 18.05 hrs on 14 FEB 1945. (Source: Aircrew Remembered has this.) Google Map 77 Squadron DK
49 airmen of 77 Squadron: 23 buried in Denmark, 4 in Germany, 17 no known grave, 1 prisoner of war and 4 airmen evaded to Sweden.