Maurice Clive Eddleston                        Updated: 28 MAR 2022

Airman: a008001.htm Surname: Eddleston Init: M C Rank: F/Sgt Service: RAF Sqdn: 77

P_link: p396.htm Plane: HAL MZ924 Operation: Minelaying Crash_site: Smålandsfarvandet

Crash_d: d140245 Buried_d: b130445 C_link: c008.htm At_Next: Brarup

"I forbindelse med en mineudlægningsoperation natten til den 15. februar 1945 nedstyrtede en Halifax
i havet et sted syd for Sjælland. Hele besætningen omkom.
Se Google Map p396*Maleri af HAL KN-D.

M.C. Eddleston blev fundet ilanddrevet ved Guldborg på ”Vilhelmsdals” jord. (Omkring her) Begravet af sognepræst Palle Bartholin den 13. april 1945. A. Wood blev fundet på Alstrup Strand den 24. april 1945
og blev begravet 2 dage senere af sognepræsten.
De to begravelser fandt sted uden den tyske værnemagts viden, og der var intet oplyst på forhånd om, hvornår de skulle finde sted. Ikke desto mindre var Brarup Kirke, i hvert fald ved den ene begravelse, fyldt 
til sidste plads.De folk, der overværede den, var med til en af besættelsestidens få illegale begravelser af allierede flyvere.
" (FAF) Se Avisudklip om de illegale begravelser i Brarup fra Ib Walbum.

Flight Sergeant (Wireless Operator / Air Gunner) Maurice Clive Eddleston var fra United Kingdom. (Kilde:CWGC)
Besætningen på HAL MZ924 er begravet i Skælskør 1, Brarup 2, Stubbekøbing 1, Svinø 2 og Bogø 1.

"In connection with a minelaying operation the night before 15 February, 1945 a "Halifax" crashed into the sea somewhere south of Zealand. All of the crew perished.
Google Map p396*Painting of HAL KN-D.

M.C. Eddleston was found washed ashore at Guldborg on the property of “Vilhelmsdal”. (About here)
Buried by vicar Palle Bartholin on 13 April, 1945. A. Wood was found on Alstrup Strand (about
here) on
24 April, 1945 and buried 2 days later by the vicar.
The German Wehrmacht did not know anything about the 2 funerals, and nothing was announced in
advance when they were to take place. Nevertheless Brarup Church was, at least at one of the funerals,
filled to the last seat. The people present were attending one of the few illegal burials of allied airmen
during the occupation.
" (FAF)

Flight Sergeant (Wireless Operator / Air Gunner) Maurice Clive Eddleston was from the United Kingdom.
He is remembered on The Walls of Names at the International Bomber Command Centre, Phase 2, P 159. 
The airmen of
HAL MZ924 are buried in Skælskør (1), Brarup (2), Stubbekøbing (1), Svinø (2) and Bogø (1).
No.77 Squadron RAF * 77 Squadron Association * Halifax * Halifax Print * Halifax-BC Museum.Canada
Halifax-RAF Museum * Halifax-The Yorkshire Air Museum.
Halifax III MZ924 KN-D took off from RAF Full Sutton at 18.05 hrs on 14 FEB 1945. (Source: Aircrew Remembered has this.) Google Map 77 Squadron DK