Skælskør Kirkegård - General Cemetery    Photo 25 SEP 2017 by AS        Updated: 12 JAN 2020 

 Gravene*John*John og Paul*tvillinger*sten for forældrene*Efterskrift         The graves*John*John and Paul*twins*stone to the parents*Post-script

Skælskør Braund Skælskør, 1 flyver.
Hans bror, der ikke har en kendt grav, er også mindet.

Skælskør Kirkegård, Rådmandsvej 18 (kontor), 4230 Skælskør i
Slagelse Kommune.

Se det danske monument og tvillingerne Braund
sten for forældrene og Efterskrift.
En gravsten for moderen, en mindesten for faderen!

Indgangen er her til Skælskør Kirkegaard på Rådmandsvej 25.
Gravstedet er her. Zoom.
Se grave for Anders Bjørnvad og Kirsten Bjørnvad.
Se også en grav i Marstal og en grav i Karlslunde.

Skælskør, 1 airman.
His brother, who has no known grave, is also on the monument.
Skælskør Kirkegård, Rådmandsvej 18 (office), DK-4230 Skælskør
in the Municipality of Slagelse.

See the Danish monument and the Braund twins
stone to the parents and Post-script.
A gravestone to the mother, a memorial stone to the father!
The entrance is here to Skælskør General Cemetery, Rådmandsvej 25.
This plot is here. Zoom. See the plot with Anders & Kirsten Bjørnvad.
See also a grave in Marstal and a grave in Karlslunde.

Airman Surname Init Rank Service Sqdn P_link Plane Operation Crash_site Crash_d Buried_d C_link At_Next
a088001.htm Braund J P F/Lt RAF 77 p396.htm HAL MZ924 Minelaying Smålandsfarvandet d150245 b140545 c088.htm Skælskør