Halifax III MZ826 - Nørre Halne                                                             Updated:  05 MAY 2021

Airman Surname Init Rank Service Sqdn P_link Plane Operation Crash_site Crash_d Buried_d C_link At_Next
a107025.htm Hart S W S/Ldr RAF 10 p383.htm HALMZ826 Minelaying Nørre Halne d151044 b030645 c107.htm Vadum
a107026.htm Jardine W P/O RAF 10 p383.htm HALMZ826 Minelaying Nørre Halne d151044 b030645 c107.htm Vadum
a107027.htm McHardy SAF P/O RCAF 10 p383.htm HALMZ826 Minelaying Nørre Halne d151044 b030645 c107.htm Vadum
v999012.htm Parks W R F/Lt RAF 10 p383.htm HALMZ826 Minelaying Nørre Halne d151044 v999 v999.htm EVD
a107028.htm Porter R H P/O RAF 10 p383.htm HALMZ826 Minelaying Nørre Halne d151044 b030645 c107.htm Vadum
a107029.htm Sheard F B Sgt RAF 10 p383.htm HALMZ826 Minelaying Nørre Halne d151044 b030645 c107.htm Vadum
a107030.htm Slatter A L P/O RAF 10 p383.htm HALMZ826 Minelaying Nørre Halne d151044 b030645 c107.htm Vadum


HAL MZ826 styrtede ned i flere dele få hundrede m sydvest for Nørre Halne. De omkomne blev af tyskerne nedgravet her - lidt længere mod syd.

”Under en mineudlægningsoperation den 15. oktober 1944 nedstyrtede et Halifax fly i nærheden af Nørre Halne. 6 af de 7 besætningsmedlemmer omkom. 
De dræbte blev af tyskerne  nedgravet i et område, der var stærkt dækket af tyske barakker. Den lokale befolkning var godt klar over nedgravningen og dens
placering, inden krigen sluttede, hvorfor Vadum sogneråd straks efter den 5. maj 1945 kunne træffe beslutning om at overføre ligene af de dræbte flyvere til
indviet jord. Det skete den 2. juni, hvor et ligtog med 6 kister førtes mod Vadum Kirke, hvorfra begravelsen fandt sted den følgende dag, søndag den 3. juni.
I følget, der talte ca. 3000 personer, sås bl.a. stiftamtmand J.A. Berner, politimester C.L. Bach, samt engelske officerer og danske modstandsfolk.
Mange faner og talrige blomster sås på kirkegården, da sognepræst N. Møller foretog jordpåkastelsen.

Den overlevende flyver, der i Toldstrups arkiv omtales som Parks – og i det britiske materiale som både Paits og Paiks, blev hjulpet af modstandsbevægelsen og
udsejlet til Sverige sidst i oktober 1944.” (FAF) Se p383MACR. Se detaljer om William R. Parks i AOD.
7 flyvere.  Se Minelægningsområder

HAL MZ826 crashed in a number of parts a few hundred m south west of Nørre Halne. The casualties were dug down by the Germans here.
During a mine laying operation on 15 October, 1944 a Halifax crashed near Nørre Halne. 6 of the 7 members of the crew perished. The deceased were dug down by
the Germans in an area with a strong military presence. The local citizens knew about the burial and where it was, before the war ended. This enabled the parish
council of Vadum to decide just after 5 May, 1945, when Denmark was liberated, to transfer the bodies of the deceased airmen to consecrated soil.
This happened on 2 June, when a funeral procession headed for Vadum Church, where the funeral was next day, Sunday 3 June.
Among the mourners of about 3000 people were prefect J.A. Berner, police commissioner C.L. Bach, British officers and Danish members of the resistance.
Many flags and numerous flowers were seen in the churchyard, when vicar N. Møller officiated at the graveside.

The surviving airman, who in Toldstrup´s archives is mentioned as Parks – and in the British sources as both Paits and Paiks, was helped by the resistance
movement and sailed to Sweden in the last part of October 1944. (Source: FAF) See p383MACR. See details about William R. Parks in AOD.

See No. 10 Squadron RAF (Wikipedia) * RAF 10 Squadron Association * Halifax * Halifax Print * Minelaying areas
Halifax-BC Museum.Canada * Halifax-RAF Museum * Halifax-The Yorkshire Air Museum * LAN-HAL *
Halifax III MZ826 ZA-M took off from RAF Melbourne at 21.17 hrs on 15 OCT 1944. (Source: Aircrew Remembered has this.)  p383MACR  7 airmen.