William R. Parks                                                                                      Updated: 05 MAY 2021

Airman: v999012.htm Surname: Parks Init: W R Rank: F/Lt Service: RAF Sqdn: 10

P_link: p383.htm Plane: HALMZ826 Operation: Minelaying Crash_site: Nørre Halne

Crash_d: d151044 Buried_d: v999 C_link: v999.htm At_Next: EVD

HAL MZ826 styrtede ned i flere dele få hundrede m sydvest for Nørre Halne. Se p383MACR.
De omkomne fra besætningen blev af tyskerne nedgravet her - lidt længere mod syd.

"Under en mineudlægningsoperation den 15. oktober 1944 nedstyrtede et Halifax fly i nærheden af Nørre Halne. 6 af de 7 besætningsmedlemmer omkom. 
De dræbte blev af tyskerne  nedgravet i et område, der var stærkt dækket af "tyske barakker".

Efter Danmarks befrielse blev de 6 flyvere den 2. juni 1945 begravet ved Vadum Kirke.

Den overlevende flyver, der i Toldstrups arkiv omtales som Parks – og i det britiske materiale som både Paits og Paiks, blev hjulpet af modstandsbevægelsen og udsejlet til Sverige sidst i oktober 1944.” (FAF) Se detaljer om William R. Parks i AOD. 7 flyvere. 

HAL MZ826 crashed in a number of parts a few hundred m south west of Nørre Halne. The casualties from the crew were dug down by the Germans here - a little more to the south.

During a mine laying operation on 15 October, 1944 a Halifax crashed near Nørre Halne. 6 of the 7 members of the crew perished. The deceased were dug down by the Germans in an area with a strong military presence.

After the liberation of Denmark the 6 airmen were buried at Vadum Church on 2 June, 1945.

The surviving airman, who in Toldstrup´s archives is mentioned as Parks – and in the British sources as both Paits and Paiks, was helped by the resistance movement and sailed to Sweden in the last part of October 1944. (Source: FAF) See details about William R. Parks in AOD.

See No. 10 Squadron RAF (Wikipedia) * RAF 10 Squadron Association * Halifax * Halifax Print *
Halifax-BC Museum.Canada * Halifax-RAF Museum * Halifax-The Yorkshire Air Museum * LAN-HAL *
Halifax III MZ826 ZA-M took off from RAF Melbourne at 21.17 hrs on 15 OCT 1944. (Source: Aircrew Remembered has this.)  p383MACR  7 airmen.