Robin Hugh Thomas                                 Updated: 12 JUN 2022

Airman: a122002.htm Surname: Thomas Init: R H Rank: F/Lt Service: RAF Sqdn: 418

P_link: p377.htm Plane: MOS NS906 Operation: Day ranger Crash_site: Grib Skov, Sjælland

Crash_d: d300944 Buried_d: b111111 C_link: c122.htm At_Next: Mårum

Se Google Map p377 Mosquito NS906 med hele ruten og detaljer.
Se også Mosquito fotos og
Google Map 14 Mosquitoes DK.

På patruljeflyvning den 30. september 1944 til Grove, Aalborg og København nedstyrtede
MOS NS906 i Grib Skov sydøst for Mårum.
De to flyvere blev dræbt. Tyskerne fjernede ligene og nedgravede dem på et til dato ukendt sted.

Søndag den 22. juli 1945 blev denne mindesten afsløret i skoven. Metalkorset og stenen viser at dette sted er at betragte som gravsted for de to flyvere. Her er monumentet ved nedstyrtningsstedet vist på luftfoto. Se mere ved MOS NS906

Flight Lieutenant Robin Hugh Thomas, 22 år, var søn af Cecil E. W. og Kate Thomas; gift med
Mildred Joyce Thomas, Huyton Quarry, Lancashire, United Kingdom.
Hans navn er på Panel 203 på
the Runnymede Memorial blandt mere end 20.000 navne på flyvere, der ikke har en kendt grav.
(Kilde: CWGC)
2 flyvere.

See Google Map p377 Mosquito NS906 with all of the route and details.
See also
Mosquito Photos and Google Map 14 Mosquitoes DK.

"On a day ranger mission 30 September 1944 to Grove, Aalborg and Copenhagen
MOS NS906
crashed in Grib Forest southeast of Mårum.
The two aboard perished. The Germans removed the
bodies and dug them down at a hitherto unknown  place.

On Sunday 22 July 1945 at 3 p.m. a memorial stone to the two airmen was unveiled in Grib Forest, where a small memorial plaque had been placed already during the war. A guard of honour from the
Royal Air Force and the resistance movement attended the ceremony together with a British army chaplain, police officers and Minister Frode Jakobsen.

The vicar spoke at the stone and mentioned the contempt triggered among the residents by the way the Germans acted." (FAF) See the text on the monument.

Here is the monument at the crash site shown on an aerial photo. See more at MOS NS906.

Flight Lieutenant Robin Hugh Thomas, 22, was the son of Cecil E. W. and Kate Thomas, and the husband of Mildred Joyce Thomas, of Huyton Quarry, Lancashire, United Kingdom. He is commemorated on the Runnymede Memorial, Panel 203, among more than 20.000 airmen, who have no known grave. (Source: CWGC)

418 Search and Rescue Operational Training Squadron - Wikipedia 418 Search and Rescue Operational Training Squadron - Official site
See 418 SQUADRON and RCAF 418 Squadron. This Mosquito took off from RAF Coltishall. p377MACR has more. 2 airmen.
Mosquito VI took off on 30 SEP 1944. (Source: Aircrew Remembered has this.) p377MACR: Code: TH-W. Base: Hunsdon but NS906 took off from RAF Coltishall.