Bernard A. Jacobsen                                                                               Updated: 15 FEB 2018

Airman:
 o888016.htm Surname: Jacobsen Init: B A Rank: F/O Service: USAAF Sqdn: 755

P_link: p278.htm Plane: B24 42-52432 Operation: Bomb G Crash_site: Venslev.

Crash_d: d090444 Buried_d: o888 C_link: o888.htm At_Next: POW

Navigatør, flyveofficer Bernard Arthur Jacobsen blev ramt af en granatsplint i halspulsåren og blødte slemt.
Piloten, sekondløjtnant B.E. Logie beordrede flymekaniker, sergent W.E. Scott til at springe ud med
Jacobsen og få ham til en læge hurtigt.

De blev fanget af tyskerne nær Halkevad og blev krigsfanger. Kilde: AOD.

På Venslev Kirkegård blev der 2/9 1945 rejst en mindesten for de faldne, som er begravet på Svinø Kirkegård.

Se også Photo of Crew 68 of 755th Squadron, 458th Bombardment Group, MACR, links to Reports, list of Missions and account from Pilot, 2nd Lt B.E. Logie.
10 flyvere.

Navigator F/O Bernard Arthur Jacobsen was hit by a shrapnel in the artery in the neck and was bleeding badly.
Pilot 2nd Lt B.E. Logie told Flight Engineer T/Sgt W.E. Scott to jump out with Jacobsen and
get him to a doctor fast.

They were caught by the Germans near Halkevad and became Prisoners of War. Source: AOD.

A memorial stone commemorating the fallen, who are buried in Svinø Churchyard, was erected on Venslev Churchyard on 2 September 1945.

See Photo of Crew 68 of 755th Squadron, 458th Bombardment Group, MACR, links to Reports, list of Missions and account from Pilot, 2nd Lt B.E. Logie.
This B-24 Liberator belonged to 755 BS, 458 BG, 96 CBW, 2 BD. It took off from Royal Air Force Station Horsham St Faith USAAF Station 123. 10 airmen.