Byron E. Logie                                                                                           Updated: 20 JUL 2018

Airman:
 v999004.htm Surname: Logie Init: B E Rank: 2ndLt Service: USAAF Sqdn: 755

P_link: p278.htm Plane: B24 42-52432 Operation: Bomb G Crash_site: Venslev.

Crash_d: d090444 Buried_d: s999 C_link: v999.htm At_Next: EVD

Pilot, sekondløjtnant Byron Ellsworth Logie var nødt til at tage de rigtige beslutninger, da de 2 indvendige motorer og det elektriske system blev ødelagt. Navigatør, flyveofficer B.E. Jacobsen blev ramt af en granatsplint i halspulsåren og blødte slemt. Piloten, sekondløjtnant B.E. Logie beordrede flymekaniker, sergent W.E. Scott til
at springe ud med Jacobsen og få ham til en læge hurtigt.

Da en tredje motor blev ramt, lød alamklokken for at få besætningen til at springe. 5 af dem kom godt ned, men et besætningsmedlem kom ud så sent, at hans
faldskærm ikke foldede sig ordentligt ud. Han faldt i døden. 3 mere af besætningen blev dræbt ved nedstyrtningen.

Logie sprang ud lige før flyet ramte jorden og landede sikkert i sin faldskærm nord for Venslev. AOD: "Logie landede nord for landsbyen og gemte sig i Bjerge Å.
Agnethe Jensen og landbrugsmedhjælper Aksel Larsen fra Brobjerg fik øje på ham og hjalp ham med at gemme sig i en høstak. Om aftenen blev han taget til gårdens køkken, hvor han fik noget at spise. Senere samme aften blev han samlet op af Bent O. Jacobsen, Svend E. Petersen og lederen af Falck i Slagelse,
Bruno de Neergaard i en kranbil og taget til Fuglebjerg, hvor han blev lagt i en ambulance og kørt til Slagelse. Her tilbragte han natten i de Neergaards hjem.
Næste morgen blev Logie ført over til Doktor Christensens lejlighed, hvor han tilbragte nogen tid."

Via Roskilde blev han bragt til København. Han blev sejlet til Sverige 17/4 1944 af "Dansk-Svensk Flygtningetjeneste".
Murphy og Reed klarede også at flygte. De var med Logie en del af tiden. Se mere hos de to flyvere.

På Venslev Kirkegård blev der 2/9 1945 rejst en mindesten for de faldne, som er begravet på Svinø Kirkegård.

Se også Photo of Crew 68 of 755th Squadron, 458th Bombardment Group, MACR, links to Reports, list of Missions and account from Pilot, 2nd Lt B.E. Logie.
10 flyvere.

Pilot 2nd Lt B.E. Logie had to make the right decisions, when the two inboard engines as well as the electrical system were destroyed.
Navigator F/O B.E. Jacobsen was hit by a shrapnel in the artery in the neck and was bleeding badly. Pilot 2nd Lt B.E. Logie told Flight Engineer T/Sgt W.E. Scott
to jump out with Jacobsen and get him to a doctor fast.

When a third engine was hit the alarm bell was sounded to make the crew jump. 5 of them came down successfully, but one member of the crew got out so late that
his parachute did not deploy properly. He fell to his death. 3 more of the crew were killed at the crash.

Logie jumped out just before the plane hit the ground and landed safely in his parachute north of Venslev. AOD: "Logie landed north of the village and hid in Bjerge å (River). He was spotted by Agnethe Jensen and Farmhand Aksel Larsen from Brobjerg who helped him to hide in a haystack. In the evening logie was taken to the farm kitchen and fed. Later on the same evening he was picked up by Bent O. Jacobsen, Svend E. Petersen and the Head of Falck in Slagelse Bruno de Neergaard in a tow truck and taken to Fuglebjerg where he was put in an ambulance and driven to Slagelse. Here he spent the night at de Neergaard´s home. The next morning Logie was walked over to Doctor Christensens flat, where he spent some time."

Via Roskilde he was brought to Copenhagen. He was shipped to Sweden on April 17, 1944 by "Danish-Swedish Refugee Service".
Murphy and Reed also managed to evade. They were with Logie part of the time.

A memorial stone commemorating the fallen, who are buried in Svinø Churchyard, was erected on Venslev Churchyard on 2 September 1945.

See Photo of Crew 68 of 755th Squadron, 458th Bombardment Group, MACR, links to Reports, list of Missions and account from Pilot, 2nd Lt B.E. Logie.
This B-24 Liberator belonged to 755 BS, 458 BG, 96 CBW, 2 BD. It took off from Royal Air Force Station Horsham St Faith USAAF Station 123. 10 airmen.