Fred Earnest Stilles                                                                                  Updated:  15 FEB 2018

Airman: u096082.htm Surname: Stilles Init: F E Rank: Sgt Service: USAAF Sqdn: 755

P_link: p278.htm Plane: B24 42-52432 Operation: Bomb G Crash_site: Venslev

Crash_d: d090444 Buried_d: b110444 C_link: c096.htm At_Next: Svinø

Right Waist Gunner Sgt Fred Earnest Stilles blev begravet på Svinø Kirkegård 11/4 1944
sammen med Sgt. Cisek og Sgt. Sheren.
Sgt. Schramm, som blev fundet da flyvraget blev taget bort, blev begravet på Svinø 30/4 1944. (Kilder: FAF og AOD)
I 1948 blev han og andre Amerikanske flyvere fra Svinø flyttet til
Ardennes American Cemetery i Belgien. (Kilde: FAF)
Hans navn er ikke i registret hos ABMC, så mest sandsynligt blev han begravet på en privat kirkegård i USA. Se Monument for 46 amerikanske flyvere.

De andre 6 medlemmer af besætningen overlevede.

På Venslev Kirkegård blev der 2/9 1945 rejst en mindesten for de faldne, som er begravet på Svinø Kirkegård.

Se også Photo of Crew 68 of 755th Squadron, 458th Bombardment Group, MACR, links to Reports, list of Missions and account from Pilot, 2nd Lt B.E. Logie.
10 flyvere.

Right Waist Gunner Sgt Fred Earnest Stilles was buried at Svinø Cemetary on 11 April 1944
together with Sgt. Cisek and Sgt. Sheren.
Sgt. Schramm, who was found when the wreck of the plane was taken away, was buried at Svinø on 30 April, 1944. (Sources: FAF and AOD)
In 1948 he and other American airmen from Svinø were taken to
Ardennes American Cemetery in BELGIUM. (Source: FAF)
His name is not in the ABMC records, so most likely he was buried in a private cemetery in the U.S.A. See Monument to 46 American airmen.

The other 6 members of the crew survived.

A memorial stone commemorating the fallen, who are buried in Svinø Churchyard, was erected on Venslev Churchyard on 2 September 1945.

See Photo of Crew 68 of 755th Squadron, 458th Bombardment Group, MACR, links to Reports, list of Missions and account from Pilot, 2nd Lt B.E. Logie.
This B-24 Liberator belonged to 755 BS, 458 BG, 96 CBW, 2 BD. It took off from Royal Air Force Station Horsham St Faith USAAF Station 123. 10 airmen.