B 17G 42-37951 - Near Haldagerlille                                                       Updated: 10 AUG 2021

Airman Surname Init Rank Service Sqdn P_link Plane Operation Crash_site Crash_d Buried_d C_link At_Next
e777241.htm Berry M L Sgt USAAF 728 p266.htm B17 4237951 Bomb G Near Haldagerlille d200244 e777c e777c.htm NO - CAM
u047004.htm Brady J B Sgt USAAF 728 p266.htm B17 4237951 Bomb G Near Haldagerlille d200244 b230244 c047.htm Korsør
e777242.htm Fanburg S M S/Sgt USAAF 728 p266.htm B17 4237951 Bomb G Near Haldagerlille d200244 e777c e777c.htm NO - CAM
e777244.htm Frazier L R 2ndLt USAAF 728 p266.htm B17 4237951 Bomb G Near Haldagerlille d200244 e777c e777c.htm NO - CAM
u096074.htm Huffman B L 2ndLt USAAF 728 p266.htm B17 4237951 Bomb G Near Haldagerlille d200244 b230244 c096.htm Svinø
e777243.htm Lehman M B 2ndLt USAAF 728 p266.htm B17 4237951 Bomb G Near Haldagerlille d200244 e777c e777c.htm NO - CAM
o888302.htm MacDonald T E Sgt USAAF 728 p266.htm B17 4237951 Bomb G Near Haldagerlille d200244 o888 o888.htm POW
e777948.htm McCabe R J S/Sgt USAAF 728 p266.htm B17 4237951 Bomb G Near Haldagerlille d200244 e777c e777c.htm NO - CAM
o888303.htm Smith G T Sgt USAAF 728 p266.htm B17 4237951 Bomb G Near Haldagerlille d200244 o888 o888.htm POW
u096075.htm Tomlinson G E 2ndLt USAAF 728 p266.htm B17 4237951 Bomb G Near Haldagerlille d200244 b300544 c096.htm Svinø


 B17 42-37951 styrtede ned
ved Haldagerlille her den 20. februar 1944 (nærbillede her - Kilde: Henning Madsen).
Se også Venslev.dk med en personlig beretning af Ejvind Friis.


"296 B-17 angreb flyfabrikker i området nær Tutow og enkelte enheder bombede Rostock. 6 fly gik tabt pga. Ju88 angreb over Fyn (her) på udturen. 42-37951 blev ramt i venstre vinge, der brød i brand. Pilot, 2nd. Lt. Billy L. Huffman gav ordre til at forlade flyet, der på det tidspunkt befandt sig over Storebælt (her). Ni faldskærme blev observeret, og fra Sprogø fyr (her) blev rapporteret, at en tysk båd havde samlet to flyvere op, medens det danske fyrskib »No. 4« havde samlet en flyver op. De to waist gunners, Sgt Thomas E. MacDonald og Sgt George T. Smith, var de eneste overlevende, medens ball turret gunner, Sgt. John Brady, døde af forfrysninger. Piloten blev i flyet og blev senere fundet omkommet i nærheden af vraget." (FT 88-35-20)  Mere i p266MACR+Statement.

Pilot, 2nd Lt Billy L. Huffman omkom ved selve nedstyrtningen og blev begravet den 23. februar 1944 på Svinø Kirkegård. Co-Pilot, 2nd Lt George E. Tomlinson blev fundet ved Hyllekrog (omkring her) den 28. maj 1944. Han blev begravet på Svinø Kirkegård den 30. maj 1944. Sgt John B. Brady blev begravet den 23. februar 1944 i Korsør. (Kilde: FAF)

S/Sgt (Top Turret Gunner) Robert J. McCabe døde i det kolde vand. Han er nu begravet i USA. Sgt (Tail Gunner) Martin L. Berry, S/Sgt (Radio Operator) Samuel M. Fanburg,  2nd Lt (Bombardier) Lloyd R. Frazier og 2nd Lt (Navigator) Morton B. Lehman døde, men de har ingen kendt grav. Deres navne findes på Tablets of the Missing at Cambridge American Cemetery, Cambridge, England. (Kilde: AOD)

Anders Bjørnvad nævner at 316 B-17 Flyvende Fæstninger passerede hen over Danmark ved middagstid den dag. Se Google Map p266-270 20FEB44
Se B-17 Flyvende Fæstning * B17 i airmen.dk * tegning af besætningen på en B-17.

Skudt ned over DK: B17 4239894 Brahesholm, B17 4231126 Bellinge, B17 4237951 Haldagerlille og B17 42-37790 Haarslev. Nødlandet: B17 4230246 Tirstrup.
10 flyvere. 

B17 42-37951 crashed at Haldagerlille here on 20 February 1944 (at close range here - Source: Henning Madsen).

"296 B-17s attacked aircraft factories in the area near Tutow and a few units bombed Rostock. 6 planes were lost due to Ju88 attacks over Fyn (here) on the outward flight. The left wing of 42-37951 was hit and caught fire. Pilot, 2nd. Lt. Billy L. Huffman gave the order to abandon the plane, which at that time was over the Storebælt (here). 9 parachutes were observed, and it was reported from the Sprogø Lighthouse (her) that a German vessel had picked up 2 aimen, while the Danish lightship "No. 4" had picked up 1 airman. The two Waist Gunners, Sgt Thomas E. MacDonald and Sgt George T. Smith were the sole survivors. Ball Turret Gunner, Sgt John Brady died of frostbite. The pilot stayed in the plane. He was later found near the wreck." (FT 88-35-20)  More in p266MACR+Statement.

Pilot, 2nd Lt Billy L. Huffman perished in the crash. He was buried in Svinø Churchyard on 23 February 1944. Co-Pilot, 2nd Lt George E. Tomlinson was found at Hyllekrog (about here) on 28 May 1944. He was buried in Svinø Churchyard on 30 May 1944. Sgt John B. Brady was buried on 23 February 1944 in Korsør. (Source: FAF)

S/Sgt (Top Turret Gunner) Robert J. McCabe died in the cold water. Now he is buried in the USA. Sgt (Tail Gunner) Martin L. Berry, S/Sgt (Radio Operator) Samuel M. Fanburg,  2nd Lt (Bombardier) Lloyd R. Frazier and 2nd Lt (Navigator) Morton B. Lehman died but have no known grave and their names are found on Tablets of the Missing at Cambridge American Cemetery, Cambridge, England. (Source: AOD)

316 B-17 Flying Fortresses passed Denmark at noon on 20 February 1944. (Source: Anders Bjørnvad) See Google Map p266-270 20FEB44.
Shot down over DK: B17 4239894 Brahesholm, B17 4231126 Bellinge, B17 4237951 Haldagerlille og B17 42-37790 Haarslev. Crash landed: B17 4230246 Tirstrup.

This B-17 was from 728 BS, 452 Bomb Group (Heavy), 45 CBW, 3 BD. See 452nd Bombardment Group.
It took off from RAF Deopham Green - USAAF Station 142. See also B17s in airmen.dk and a
drawing of the crew of a B-17. 10 airmen.