Billy L. Huffman                                                                                                  Updated:  13 JAN 2015

Airman:
 u096074.htm Surname: Huffman Init: B L Rank: 2ndLt Service: USAAF Sqdn: 728

P_link: p266.htm Plane: B17 42-37951 Operation: Bomb G Crash_site: Near Haldagerlille

Crash_d: d200244 Buried_d: b230244 C_link: c096.htm At_Next: Svinø

 B17 42-37951 styrtede ned ved Haldagerlille her den 20. februar 1944 (nærbillede her - Kilde: Henning Madsen).
Se også Venslev.dk med en personlig beretning af Ejvind Friis.


"296 B-17 angreb flyfabrikker i området nær Tutow (her) og enkelte enheder bombede Rostock (her). 6 fly gik tabt pga. Ju88 angreb over Fyn (her) på udturen.
42-37951 blev ramt i venstre vinge, der brød i brand. Pilot, 2nd. Lt. Billy L. Huffman gav ordre til at forlade flyet, der på det tidspunkt befandt sig over Storebælt (her).
Ni faldskærme blev observeret -   Piloten blev i flyet og blev senere fundet omkommet i nærheden af vraget." (FT 88-35-20)

Pilot, 2nd Lt Billy L. Huffman omkom ved selve nedstyrtningen og blev begravet den 23. februar 1944 på Svinø Kirkegård. (Kilde: FAF)
I 1948 blev han og andre Amerikanske flyvere fra Svinø flyttet til
Ardennes American Cemetery i Belgien. (Kilde: FAF) Hans navn er ikke i registret hos ABMC, så mest sandsynligt blev han begravet på en privat kirkegård i USA. Se Monument for 46 amerikanske flyvere.

Anders Bjørnvad, forfatter af "Faldne Allierede Flyvere" og andre bøger om flyvere, dengang 16 år, så styrtet og fortæller i "Et håndtryk i en fodgængerovergang, s. 9":
"I februar 1944 stod min far og jeg foran vores bolig (skolen i Haldagerlille), da en 4-motoret B-17 "Flyvende Fæstning" kom brændende ud af de lavthængende skyer.
Lige oppe over byen brækkede halen af, men mærkeligt nok nærmest landede for- og bagkroppen på en mark 1 km væk. Vi gik noget i knæ, og den sorte røgsøjle
ude på marken var ca. 3 km høj. Ved ankomsten til nedstyrtningsstedet konstaterede vi, at en amerikansk flyver lå dræbt et stykke fra flyet. Han havde fået brændt
sin faldskærm af og taget turen lige ned i den frosne jord med hovedet først."

Tyske vagter holdt næste dag alle amatørfotografer på afstand af vraget, men det lykkedes Anders Bjørnvads far Herman Bjørnvad ved hjælp af en portion æbleskiver
fra hans mor at få lov til at tage det foto, der ses i AOD. Det eneste af flyvraget! (Kilde: Avisartikel ved 40-års dagen for flystyrtet, fra Henning Madsen)

Se mere om resten af besætningen og flyet ved B17 42-37951.

Anders Bjørnvad nævner at 316 B-17 Flyvende Fæstninger passerede hen over Danmark ved middagstid den dag. Se Google Map p266-270 20FEB44
Se B-17 Flyvende Fæstning * B17 i airmen.dk * tegning af besætningen på en B-17.
Skudt ned over DK: B17 4239894 Brahesholm, B17 4231126 Bellinge, B17 4237951 Haldagerlille og B17 42-37790 Haarslev. Nødlandet: B17 4230246 Tirstrup.
10 flyvere. 

B17 42-37951 crashed at Haldagerlille here on 20 February 1944 (at close range here - Source: Henning Madsen).

"296 B-17s attacked aircraft factories in the area near Tutow (here) and a few units bombed Rostock (here). 6 planes were lost due to Ju88 attacks over Fyn (here)
on the outward flight. The left wing of 42-37951 was hit and caught fire. Pilot, 2nd. Lt. Billy L. Huffman gave the order to abandon the plane, which at that time was
over the Storebælt (here). 9 parachutes were observed -  The pilot stayed in the plane. He was later found near the wreck." (FT 88-35-20)

Pilot, 2nd Lt Billy L. Huffman perished in the crash. He was buried in Svinø Churchyard on 23 February 1944.
In 1948 he and other American airmen from Svinø were taken to
Ardennes American Cemetery in BELGIUM. (Source: FAF) His name is not in the ABMC records,
so most likely he was buried in a private cemetery in the U.S.A.
See Monument to 46 American airmen.

Anders Bjørnvad, the author of "Faldne Allierede Flyvere" (Fallen Allied Airmen) and other books on airmen, then 16, saw the crash and tells in his autobiography,

In February 1944 my father and I were standing in front of our home (the school in Haldagerlille), when a 4-engined B-17 Flying Fortress came out of the low clouds, burning. Above our heads the tail broke off, but most of the plane could almost be said to land in a field 1 km away. The column of smoke was very high. When we
came to the crash site we saw an American airman lying killed at some distance from the plane. His parachute had burned, so he had hit the frozen ground head on.

Next day the German guards kept all amateur photographers at some distance from the wreck, but Anders Bjørnvad´s father Herman Bjørnvad managed to take the
photo now seen in AOD. The only photo of the wreck! His mother had baked a portion of a Danish speciality to make the guards allow just one photo to be taken!
(Source: Newspaper cutting from the 40-th anniversary of the crash, from Henning Madsen)

See more about the rest of the crew and the plane at B17 42-37951.

316 B-17 Flying Fortresses passed Denmark at noon on 20 February 1944. (Source: Anders Bjørnvad) See Google Map p266-270 20FEB44.
Shot down over DK: B17 4239894 Brahesholm, B17 4231126 Bellinge, B17 4237951 Haldagerlille og B17 42-37790 Haarslev. Crash landed: B17 4230246 Tirstrup.

This B-17 was from 728 BS, 452 Bomb Group (Heavy), 45 CBW, 3 BD. See 452nd Bombardment Group.
It took off from RAF Deopham Green - USAAF Station 142. See also B17s in airmen.dk and a
drawing of the crew of a B-17. 10 airmen.