John B. Brady                                                                                          Updated:  25 JAN 2015

Airman:
 u047004.htm Surname: Brady Init: J B Rank: Sgt Service: USAAF Sqdn: 728

P_link: p266.htm Plane: B17 42-37951 Operation: Bomb G Crash_site: Near Haldagerlille

Crash_d: d200244 Buried_d: b230244 C_link: c047.htm At_Next: Korsør

 B17 42-37951 styrtede ned ved Haldagerlille her den 20. februar 1944 (nærbillede her - Kilde: Henning Madsen).
Se også Venslev.dk med en personlig beretning af Ejvind Friis.

"296 B-17 angreb flyfabrikker i området nær Tutow (her) og enkelte enheder bombede Rostock (her). 6 fly gik tabt pga. Ju88 angreb over Fyn (her) på udturen.
42-37951 blev ramt i venstre vinge, der brød i brand. Pilot, 2nd. Lt. Billy L. Huffman gav ordre til at forlade flyet, der på det tidspunkt befandt sig over Storebælt (her).
Ni faldskærme blev observeret, og fra Sprogø fyr (her) blev rapporteret, at en tysk båd havde samlet to flyvere op, medens det danske fyrskib »No. 4« havde samlet
en flyver op. De to waist gunners, Sgt Thomas E. MacDonald og Sgt George T. Smith, var de eneste overlevende, medens ball turret gunner, Sgt. John Brady,
døde af forfrysninger. Piloten blev i flyet og blev senere fundet omkommet i nærheden af vraget." (FT 88-35-20)

"Sgt Brady landede i vandet (omkring her) tæt ved Korsør Havn, der hvor nu NATO-havnen ligger. Fisker Egon Jacobsen, der var for indadgående i havnen, fik fat i
flyverens faldskærm, men måtte efter ordre fra kaptajnen på en tililende tysk hurtigbåd give slip igen. Idet hurtigbåden sejlede ud på Bæltet, gik den hen over
Brady
s faldskærm. Lidt efter blev flyveren taget om bord på en tysk slæbebåd, der med den let påklædte flyver liggende på dækket også satte kursen ud på Bæltet.
Da slæbebåden senere på eftermiddagen kom i havn, lå Sgt Brady død på dækket. Sgt Brady blev begravet den 23. februar 1944 i Korsør." (FAF)

Den 29. april 1948 blev han og 2 andre flyvere i Korsør gravet op og taget til Ardennes American Cemetery i Belgien. (Kilde: FAF)
Der er ikke noget mindesmærke for dem i Korsør. Se kortet
USAAF med alle amerikanske flyvere begravet i Danmark.
Hans navn er ikke i registret hos ABMC, så mest sandsynligt blev han begravet på en privat kirkegård i USA.
(Kilde: ABMC)

Anders Bjørnvad nævner at 316 B-17 Flyvende Fæstninger passerede hen over Danmark ved middagstid den dag. Se Google Map p266-270 20FEB44
Se B-17 Flyvende Fæstning * B17 i airmen.dk * tegning af besætningen på en B-17.
Skudt ned over DK: B17 4239894 Brahesholm, B17 4231126 Bellinge, B17 4237951 Haldagerlille og B17 42-37790 Haarslev. Nødlandet: B17 4230246 Tirstrup.

10 flyvere. 

B17 42-37951 crashed at Haldagerlille here on 20 February 1944 (at close range here - Source: Henning Madsen).

"296 B-17s attacked aircraft factories in the area near Tutow (here) and a few units bombed Rostock (here). 6 planes were lost due to Ju88 attacks over Fyn (here)
on the outward flight. The left wing of 42-37951 was hit and caught fire. Pilot, 2nd. Lt. Billy L. Huffman gave the order to abandon the plane, which at that time was
over the Storebælt (here). 9 parachutes were observed, and it was reported from the Sprogø Lighthouse (her) that a German vessel had picked up 2 aimen, while the Danish lightship "No. 4" had picked up 1 airman. The two Waist Gunners, Sgt Thomas E. MacDonald and Sgt George T. Smith were the sole survivors. Ball Turret Gunner, Sgt John Brady died of frostbite. The pilot stayed in the plane. He was later found near the wreck." (FT 88-35-20)

Sgt Brady landed in the water (about here) near Korsør Harbour at the present NATO naval harbour. On his way to the harbour fisherman Egon Jacobsen got hold
of the airman´s parachute, but after an order from the captain of a fast German vessel, that came hurrying up, he had to let go again. As the German vessel sailed
out on the Storebælt it sailed just across Brady´s parachute. A little later he was taken aboard a German tug boat that with the lightly dressed airman lying on the
deck also headed for the Storebælt. Sgt Brady lay dead on the deck, when the tug boat returned to the harbour later in the afternoon. Sgt Brady was buried on
23 February 1944 in Korsør. (Source: FAF) See more about the rest of the crew and the plane at
B17 42-37951.

On 29 April 1948 he and 2 other American airmen buried in Korsør were disinterred to be taken to Ardennes American Cemetery in Belgium. (Source: FAF)
There is no memorial to them in Korsør.
His name is not in the ABMC records, so most likely he was buried in a private cemetery in the U.S.A. (Source: ABMC)

316 B-17 Flying Fortresses passed Denmark at noon on 20 February 1944. (Source: Anders Bjørnvad) See Google Map p266-270 20FEB44.
Shot down over DK: B17 4239894 Brahesholm, B17 4231126 Bellinge, B17 4237951 Haldagerlille og B17 42-37790 Haarslev. Crash landed: B17 4230246 Tirstrup.

This B-17 was from 728 BS, 452 Bomb Group (Heavy), 45 CBW, 3 BD. See 452nd Bombardment Group.
It took off from RAF Deopham Green - USAAF Station 142. See also B17s in airmen.dk and a
drawing of the crew of a B-17. 10 airmen.