George E. Tomlinson                                                                              Updated:  13 JAN 2015

Airman:
 u096075.htm Surname: Tomlinson Init: G E Rank: 2ndLt Service: USAAF Sqdn: 728

P_link: p266.htm Plane: B17 42-37951 Operation: Bomb G Crash_site: Near Haldagerlille

Crash_d: d200244 Buried_d: b300544 C_link: c096.htm At_Next: Svinø

 B17 42-37951 styrtede ned ved Haldagerlille her den 20. februar 1944 (nærbillede her - Kilde: Henning Madsen).
Se også Venslev.dk med en personlig beretning af Ejvind Friis.


"296 B-17 angreb flyfabrikker i området nær Tutow (her) og enkelte enheder bombede Rostock (her). 6 fly gik tabt pga. Ju88 angreb over Fyn (her) på udturen.
42-37951 blev ramt i venstre vinge, der brød i brand. Pilot, 2nd. Lt. Billy L. Huffman gav ordre til at forlade flyet, der på det tidspunkt befandt sig over Storebælt (her).
Ni faldskærme blev observeret - " (FT 88-35-20)

Co-Pilot, 2nd Lt George E. Tomlinson blev fundet ved Hyllekrog (omkring her) den 28. maj 1944. Han blev begravet på Svinø Kirkegård den 30. maj 1944. (Kilde: FAF)
I 1948 blev han og andre Amerikanske flyvere fra Svinø flyttet til
Ardennes American Cemetery i Belgien. (Kilde: FAF) Hans navn er ikke i registret hos ABMC, så mest sandsynligt blev han begravet på en privat kirkegård i USA. Se Monument for 46 amerikanske flyvere.

Anders Bjørnvad nævner at 316 B-17 Flyvende Fæstninger passerede hen over Danmark ved middagstid den dag. Se Google Map p266-270 20FEB44
Se B-17 Flyvende Fæstning * B17 i airmen.dk * tegning af besætningen på en B-17.
Skudt ned over DK: B17 4239894 Brahesholm, B17 4231126 Bellinge, B17 4237951 Haldagerlille og B17 42-37790 Haarslev. Nødlandet: B17 4230246 Tirstrup.
10 flyvere.       

B17 42-37951 crashed at Haldagerlille here on 20 February 1944 (at close range here - Source: Henning Madsen).

"296 B-17s attacked aircraft factories in the area near Tutow (here) and a few units bombed Rostock (here). 6 planes were lost due to Ju88 attacks over Fyn (here)
on the outward flight. The left wing of 42-37951 was hit and caught fire. Pilot, 2nd. Lt. Billy L. Huffman gave the order to abandon the plane, which at that time was
over the Storebælt (here). 9 parachutes were observed -" (FT 88-35-20)

Co-Pilot, 2nd Lt George E. Tomlinson was found at Hyllekrog (about here) on 28 May 1944. He was buried in Svinø Churchyard on 30 May 1944. (Source: FAF)
In 1948 he and other American airmen from Svinø were taken to
Ardennes American Cemetery in BELGIUM. (Source: FAF) His name is not in the ABMC records,
so most likely he was buried in a private cemetery in the U.S.A.
See Monument to 46 American airmen.

316 B-17 Flying Fortresses passed Denmark at noon on 20 February 1944. (Source: Anders Bjørnvad) See Google Map p266-270 20FEB44.
Shot down over DK: B17 4239894 Brahesholm, B17 4231126 Bellinge, B17 4237951 Haldagerlille og B17 42-37790 Haarslev. Crash landed: B17 4230246 Tirstrup.

This B-17 was from 728 BS, 452 Bomb Group (Heavy), 45 CBW, 3 BD. See 452nd Bombardment Group.
It took off from RAF Deopham Green - USAAF Station 142. See also B17s in airmen.dk and a
drawing of the crew of a B-17. 10 airmen.