Halifax HR722 - tale af Helge Christiansen  Foto fra Helge Christiansen   In English     Opdateret:  24 APR 2014

Den 21. april 2014 kl. 14 blev denne sten med mindeplade for besætningen på HAL HR722 afsløret med denne tale af Helge Christiansen:

Vi er samlet her for at afsløre en mindesten for 8 flyvere, der under 2. Verdenskrig mistede livet lige her. Jeg vil nu fjerne Dannebrog og præsentere stenen.
Her er monteret en messingplade med indgraveret tekst, og den vil jeg nu læse op:
             
                                                                                                                                                     

                                                                                                   8  FLYVERE

                                                                                     21. april 1943 styrtede et bombefly
                                                                                          fra Royal Air Force ned her.
                                                                                       Alle omkom og blev begravet på
                                                                                                  Svinø Kirkegård

                                                                                        DONALDSON - Pilot
                                                                                                      LAY - Navigator
                                                                                             PARSONS - Navigator
                                                                                                  BANKS - Air Bomber
                                                                                                    COLE - Wireless Operator
                                                                                               WHYATT - Flight Engineer
                                                                                                  WILLIS - Air Gunner
                                                                                         FITZGERALD - Air Gunner

                                                                                        Halifax HR722 - 158 Squadron

                                                                                           www.airmen.dk/p158.htm
                                                                                                Opsat 21. april 2014

Den anførte hjemmeside AirmenDK er lavet af Anders Straarup i Randers, der også har hjulpet med teksten til denne mindesten. Han har gennem 7 år samlet alle oplysninger om allierede fly og flyvere og lagt det hele ind på nettet.

Jeg vil nu prøve at forklare baggrunden for denne mindesten:

Den 4. maj i fjor blev der afholdt den årlige mindehøjtidelighed på Svinø Kirkegård i Sydsjælland. Der blev det særligt markeret, at det da var 70 år siden, at et
bombefly blev skudt ned her ved Drøsselbjerg. Det var fordi, at der blandt deltagerne i Svinø Kirke befandt sig den 71-årige Rosalind Anne Elliot, født Parsons.
Hun var endnu ikke fyldt 2 år, da hendes far blev dræbt her, og hun var nu rejst til Danmark sammen med sin mand Ted Elliot for at se sin fars gravsten.
(Se Besøg ved nedskudt flyvers gravsten.)

Han hed Wilfred John Parsons, og han var navigatør på flyet og en af de 8, som omkom her. Han blev kun 25 år gammel. Hjemme på øen Isle of Wight ved
Englands sydkyst efterlod han sig sin kone og altså deres lille datter Rosalind.

Den dræbte flyver skyllede i land og blev fundet den 18. maj samtidig med en anden af flyverne, George Willis. Det skete ved Kirke Stillinge og Bildsø Strand. De
blev hentet af Falck fra Ruds Vedby samme dag og kørt til kapellet ved Stillinge Kirke. Den 21. maj 1943, en måned efter dødsdagen, blev de begravet på Svinø
Kirkegård ved siden af deres kammerater. Efter højtideligheden på Svinø Kirkegård i fjor, spurgte Rosalind Elliot, om nedstyrtningsstedet på Drøsselbjerg Klint var
markeret på en eller anden måde, men det var det jo ikke. Det fik mig til at tænke på, om stedet ikke burde markeres. Det er det, der sker nu.

I 1993 fik vi rejst en Mindesten ved Kongsmark for de 7 flyvere, der omkom der. Det var nr. 4 af de mindesten, der var rejst på Sjælland på nedstyrtningsstederne.
Denne sten bliver nr. 6 på Sjælland ud over gravsten på kirkegårde.

I de forløbne år har jeg set, hvor stor betydning det har haft for talrige slægtninge at kunne finde frem til stedet, hvor deres far eller bedstefar mistede livet. Jeg kan
nævne, at et ungt par fra Canada tilrettelagde deres bryllupsrejse således, at de kunne besøge både hans farfars mindesten ved Kongsmark og gravstenen på
kirkegården i Svinø.

Jeg vil nu redegøre for, hvad der skete den nat i 1943:

De allierede ønskede at give Hitler en speciel hilsen på hans fødselsdag den 20. april. Der blev sendt 425 Royal Air Force bombefly af sted mod Stettin og Rostock,
hvor et stort antal fabrikker blev totalt ødelagt. Tyskerne var imidlertid forberedte med både antiluftskyts og natjagere, så under overflyvningen blev 19 RAF bombefly
skudt ned over dansk område, og 112 flyvere omkom. 3 af flyene styrtede ned på Vestsjælland efter midnat ved Halsskov, Kongsmark og Drøsselbjerg.
(Se Stettin + Rostock 20 - 21 April 1943.)

Det Halifax bombefly, der styrtede ned her, hørte til Stettinholdet. De fløj hjemmefra Lissett flyvestationen i Yorkshire i England ved 9-tiden om aftenen. De fløj i
meget lav højde over Nordsøen, ind over Esbjerg og Fyns Hoved og så mod sydøst. De første fly havde markeret bombemålet i Stettin perfekt, og ca. 40 hektar af
den centrale bydel blev ramt. 13 fabrikker og 380 huse blev totalt ødelagt, og 580 personer blev dræbt ved angrebet.

Det var under returflyvningen, at det gik galt. Det var klart vejr og måneskin, så det var næsten som at flyve i dagslys. Flyvehistorisk Tidsskrift oplyser, at over Korsør
blev Halifaxen ramt af flak, antiluftskyts. Piloten, den 34-årige David James Donaldson, forsøgte så en nødlanding på marken her ovenfor. Flyet ramte jorden, men hastigheden var for stor, og det fortsatte ud over vandet. Det skete klokken 02.16. Alle 8 ombordværende omkom, enten af beskydningen eller ved at drukne.

Den forklaring om et forsøg på nødlanding kan ikke bekræftes. De lokale vidner oplyser alle, at det var et tysk fly, der skød Halifaxen ned. Den eksploderede i luften
og faldt i vandet i flere stykker. Det har formentlig været den samme Messerschmitt 110, som skød Stirling flyet ned ved Kongsmark få minutter før. Det tyske fly
blev ført af underofficer Berg.

Samtidig med luftkampen herover gik der ild i Løgstrups gård, Emilsminde, der lå kun 600 meter herfra. Den nedbrændte, og alle køer og grise indebrændte, men stuehuset og hestene blev reddet. (Se Korsør Avis om flystyrt.)

Næste dag blev vragresterne af flyet fundet, og 4 af de omkomne flyvere blev bragt til kapellet ved Stillinge Kirke. De øvrige 4 omkomne drev i land syd for klinten i de følgende 4 uger. (Se fotos af Christian Larsen.)

Der var altså 8 unge mænd i alderen fra 20 til 35 år, der her på dette sted måtte ofre deres liv. Deres indsats har medvirket til, at vi siden krigen har kunnet leve i
frihed. Vi vil ære dem med denne mindesten og ved at synge Altid frejdig, når du går.

Børge Riis Larsen vil spille til.