David James Donaldson                        Updated:  21 JUL 2015


Airman:
 a096024.htm Surname: Donaldson Init: D J Rank: F/Lt Service: RAF Sqdn: 158

P_link: p158.htm Plane: HAL HR722 Operation: Bomb G Crash_site: Off Drøsselbjerg Klint

Crash_d: d210443 Buried_d: b070543 C_link: c096.htm At_Next: Svinø

 Flight Lieutenant (Pilot) David James Donaldson, 34 år, var søn af David og Ferina Donaldson.
Han var gift med Kathleen Eleanor Donaldson, Whitby, Yorkshire, United Kingdom.
(Kilde: CWGC)

Den 21. april 1943 endte HAL HR722 i vandet her få meter fra strandkanten nær Sandkrogen 11,
4200 Slagelse. (Kilde: Janus Barfoed)
Se Korsør Avis om flystyrt og fotos af Christian Larsen samt
Besøg ved nedskudt flyvers gravsten.


Flyvehistorisk Tidsskrift skriver:
"20.-21. april 1943 (Kl. 02.16). Drøsselbjerg Klint, 14 km NV for Slagelse. Halifax B.II HR722 (NP-C).
158 BS, 4 BG, Lissett, Yorks. (Stettin) 8 MA (Svinø).
Under returflyvningen blev flyet ramt af flak over Korsør, og piloten forsøgte en nødlanding ved Drøsselbjerg Klint. Flyet ramte jorden, men hastigheden var for stor, og det fortsatte ud over vandet. Næste dag blev vragrester fundet ca. 200 meter fra kysten, og den efterfølgende måned drev ligene af besætningsmedlemmerne i land langs kysten syd for klinten." (FT 88-32-9) 
8 flyvere. Se Stettin + Rostock 20 - 21 April 1943.

Flight Lieutenant (Pilot) David James Donaldson, 34, was the son of David and Ferina Donaldson,
and the husband of Kathleen Eleanor Donaldson, of Whitby, Yorkshire, United Kingdom. (Source: CWGC)
I spread my wings and keep my promise.

On 21 April 1943 HAL HR722 ended up in the water here a few metres from the beach near Sandkrogen 11,
4200 Slagelse. (Source: Janus Barfoed)
See Korsør Avis about air crashes and
photos by Christian Larsen. See also A visit at the gravestone of an airman shot down over Denmark.

(Danish) Aviation Historical Review writes:
"20 - 21 April 1943 (at 02.16 hours). Drøsselbjerg Klint, 14 km NW of Slagelse. Halifax B.II HR722 (NP-C).
158 BS, 4 BG, Lissett, Yorks. (Stettin) 8 MA (Svinø).
During the return flight the plane was hit by flak over Korsør, and the pilot attempted a forced landing at Drøsselbjerg Klint (Cliff). The plane hit the ground, but the speed was so high that it went on and ended up
in the water. Next day pieces of wreckage were found about 200 metres off the coast.
The crew members were washed ashore south of the cliff in the following month." (FT 88-32-9)

See Bomber Command No. 158 Squadron and RAF - Handley Page Halifax. This Halifax took off from RAF Lissett. See also  158 Squadron - Strength in Unity.
8 airmen. See Stettin + Rostock 20 - 21 April 1943.