Halifax BII JB842 - Fehmarn Belt                     77 Squadron LINKS                                 Updated: 13 MAY 2022

Airman Surname Init Rank Service Sqdn P_link Plane Operation Crash_site Crash_d Buried_d C_link At_Next
e444043.htm Armstrong J R F/O RAF 077 p145.htm HAL JB842 Bomb G The Fehmarn Belt d300343 e444b e444b.htm Berlin, GER
e777570.htm Bowen E S Sgt RAF 077 p145.htm HAL JB842 Bomb G The Fehmarn Belt d300343 e777 e777.htm NO KNOWN
e444042.htm Brough R F/Sgt RAF 077 p145.htm HAL JB842 Bomb G The Fehmarn Belt d300343 e444b e444b.htm Berlin, GER
a096009.htm Donald J M Sgt RAF 077 p145.htm HAL JB842 Bomb G The Fehmarn Belt d300343 b120643 c096.htm Svinø
e444040.htm Metcalf A F/O RAF 077 p145.htm HAL JB842 Bomb G The Fehmarn Belt d300343 e444b e444b.htm Berlin, GER
e444041.htm Newman C H F/Sgt RAF 077 p145.htm HAL JB842 Bomb G The Fehmarn Belt d300343 e444b e444b.htm Berlin, GER
e777571.htm Smith A F F/Sgt RAF 077 p145.htm HAL JB842 Bomb G The Fehmarn Belt d300343 e777 e777.htm NO KNOWN


Den 30. marts 1943 styrtede HAL JB842 i Femern Bælt (måske omkring her nord for Femern).

"329 fly angreb Berlin og på grund af vanskelige vejrforhold og dårlig markering af målet mislykkedes angrebet. 21 fly gik tabt. Under indflyvningen til Berlin blev JB842 angrebet af en tysk natjager, og nær den nordtyske kyst eksploderede flyet i luften, hvorved alle besætningsmedlemmer blev dræbt." (FT 86-88-8)

"Opgave: Nedkastning af brochurer og bomber. Mål: Berlin."
 (p145MACR) Se Halifax Print og folk bag en Halifax klar til en mission.

1 flyver fra
HAL JB842 blev begravet på Svinø og 4 i Berlin. 2 flyvere har ingen kendt grav. 7 flyvere.
49 flyvere fra 77 Squadron: 23 begravet i Danmark, 4 i Tyskland, 17 ingen kendt grav, 1 krigsfange og 4 flyvere flygtede til Sverige.

On 30 March 1943 HAL JB842 crashed into the Fehmarn Belt (maybe about here north of Fehmarn).

"329 planes attacked Berlin and due to difficult weather conditions and bad marking of the target the attack failed. 21 planes were lost. During the bombing run
on Berlin JB842 was attacked by a German night fighter, and near the coast of North Germany the plane exploded in the air killing all on board."
(FT 86-88-8)

"Mission: Dropping of leaflets and bombing. Target: Berlin." (p145MACR) Notice Last Operation Information from the IBCC at each of the perished airmen.

1 airman from HAL JB842 was buried at Svinø and 4 in Berlin. 2 airmen have no known grave. 7 airmen.

No. 77 Squadron RAF - Wikipedia * 77 Squadron Association * Halifax * Halifax-BC Museum.Canada * Halifax-RAF Museum * Halifax-The Yorkshire Air Museum.
Halifax Print * Halifax - Bless 'Em All * Halifax Mk III at the Yorkshire Air Museum, 23 photos
Halifax II JB842 KN-E took off from RAF Elvington at 22.06 hrs on 29 MAR 1943. (Source: Aircrew Remembered has this.) Google Map 77 Squadron DK

49 airmen of 77 Squadron: 23 buried in Denmark, 4 in Germany, 17 no known grave, 1 prisoner of war and 4 airmen evaded to Sweden.   7 airmen.