Archibald F. Smith                                                                                         Updated: 11 MAY 2022

Airman: e777571.htm Surname: Smith Init: A F Rank: F/Sgt Service: RAF Sqdn: 77

P_link: p145.htm Plane: HAL JB842 Operation: Bomb G Crash_site: Fehmarn Belt

Crash_d: d300343 Buried_d: e777 C_link: e777.htm At_Next: NO KNOWN

Den 30. marts 1943 styrtede HAL JB842 i Fehmarn Belt (måske omkring her).

"329 fly angreb Berlin og på grund af vanskelige vejrforhold og dårlig markering af målet mislykkedes angrebet. 21 fly gik tabt. Under indflyvningen til Berlin blev JB842 angrebet af en tysk natjager, og nær den nordtyske kyst eksploderede flyet i luften, hvorved alle besætningsmedlemmer blev dræbt." (FT 86-88-8)

"Opgave: Nedkastning af brochurer og bomber. Mål: Berlin."  (p145MACR)

Flight Sergeant Archibald Flemington Smith, 29 år, var søn af James og Barbara Smith; gift med Elizabeth Smith, Benwell, Newcastle-on-Tyne, United Kingdom.
Hans navn er på Panel 139 på the Runnymede Memorial blandt mere end 20.000 navne på flyvere, der ikke har en kendt grav. (Kilde: CWGC)

1 flyver fra
HAL JB842 blev begravet på Svinø og 4 i Berlin. 2 flyvere har ingen kendt grav. 7 flyvere.

On 30 March 1943 HAL JB842 crashed into the Fehmarn Belt (maybe about here).

"329 planes attacked Berlin and due to difficult weather conditions and bad marking of the target the attack failed. 21 planes were lost. During the bombing run
on Berlin JB842 was attacked by a German night fighter, and near the coast of North Germany the plane exploded in the air killing all on board."
(FT 86-88-8)

"Mission: Dropping of leaflets and bombing. Target: Berlin." (p145MACR)

Flight Sergeant Archibald Flemington Smith, 29, was the son of James and Barbara Smith, and the husband of Elizabeth Smith, of Benwell, Newcastle-on-Tyne,
United Kingdom. He is commemorated on the Runnymede Memorial, Panel 139, among more than 20,000 airmen who have no known grave. (Source: CWGC)
He is remembered on The Walls of Names at the International Bomber Command Centre, Phase 2, Panel 243.   

1 airman from HAL JB842 was buried at Svinø and 4 in Berlin. 2 airmen have no known grave.
No. 77 Squadron RAF - Wikipedia * 77 Squadron Association * Halifax * Halifax-BC Museum.Canada * Halifax-RAF Museum * Halifax-The Yorkshire Air Museum.
Halifax II JB842 KN-E took off from RAF Elvington at 22.06 hrs on 29 MAR 1943. (Source: Aircrew Remembered has this.) Google Map 77 Squadron DK
49 airmen of 77 Squadron: 23 buried in Denmark, 4 in Germany, 17 no known grave, 1 prisoner of war and 4 airmen evaded to Sweden.   7 airmen.