Ronald Brough                                  Updated:  11 AUG 2017                           Photo 03 APR 2015 by Henrik Laursen                     

Airman: e444042.htm Surname: Brough Init: R Rank: F/Sgt Service: RAF Sqdn: 077

P_link: p145.htm Plane: HAL JB842 Operation: Bomb G Crash_site: The Fehmarn Belt

Crash_d: d300343 Buried_d: e444b C_link: e444b.htm At_Next: Berlin, GER

Den 30. marts 1943 styrtede HAL JB842 i Fehmarn Belt (måske omkring her).

"329 fly angreb Berlin og på grund af vanskelige vejrforhold og dårlig markering af målet
mislykkedes angrebet. 21 fly gik tabt. Under indflyvningen til Berlin blev JB842 angrebet
af en tysk natjager, og nær den nordtyske kyst eksploderede flyet i luften, hvorved alle besætningsmedlemmer blev dræbt." (FT 86-88-8)

"Opgave: Nedkastning af brochurer og bomber. Mål: Berlin."
 (MACR)

Flight Sergeant (Air Gunner) Ronald Brough var fra United Kingdom.
Han blev begravet på BERLIN 1939-1945 WAR CEMETERY 2.L. 12-16  i Tyskland.

1 flyver fra
HAL JB842 blev begravet på Svinø og 4 i Berlin. 2 flyvere har ingen kendt grav.
7 flyvere.

On 30 March 1943 HAL JB842 crashed into the Fehmarn Belt (maybe about here).

"329 planes attacked Berlin and due to difficult weather conditions and bad marking of the
target the attack failed. 21 planes were lost. During the bombing run on Berlin JB842 was
attacked by a German night fighter, and near the coast of North Germany the plane
exploded in the air killing all on board."
(FT 86-88-8)

"Mission: Dropping of leaflets and bombing. Target: Berlin." (MACR)

Flight Sergeant (Air Gunner) Ronald Brough was from the United Kingdom.
He was buried in BERLIN 1939-1945 WAR CEMETERY 2.L. 12-16 in GERMANY.

1 airman from HAL JB842 was buried at Svinø and 4 in Berlin. 2 airmen have no known grave.
Bomber Command No.77 Squadron * 77 Squadron Association * Halifax * Halifax-BC Museum.Canada * Halifax-RAF Museum * Halifax-The Yorkshire Air Museum.
Halifax II JB842 KN-E took off from RAF Elvington at 22.06 hrs on 29 MAR 1943. (Source: Aircrew Remembered has this.) Google Map 77 Squadron DK
7 airmen.