Ernest Cribbs                                                                                       Updated:  14 DEC 2011

Airman: o888277.htm Surname: Cribbs Init: E Rank: 2ndLt Service: USAAF Sqdn: 418

P_link: p267.htm Plane: B17 42-37790 Operation: Bomb G Crash_site: Near Haarslev

Crash_d: d200244 Buried_d: o888 C_link: o888.htm At_Next: POW

Den 20. februar 1944 om eftermiddagen styrtede B-17G 42-37790 »Miss Behavin« ned  ved Haarslev (oversigt her, tæt på her).(Kilde:Per Christensen behavin.dk)
Se også B-17G 42-37790+propeller og Den lange version fra Anders Bjørnvad: De fandt en vej. Overblik og detaljer i  Google Map p267 B17 42-37790.

På hjemvejen fra et bombetogt til Stettin (Szczecin her) blev besætningen nødt til at springe ud med faldskærm som fortalt ved B-17G 42-37790.
9 flyvere blev fanger og
ført til Tyske krigsfangelejre. 1 flyver undgik fangenskab og nåede Sverige!

5 besætningsmedlemmer blev taget til fange ved Båring strand (Left Waist Gunner S/Sgt Edward Britko, Bombardier S/Sgt Ernest Cribbs,
Right Waist Gunner S/Sgt Robert L. Dunbar, Ball Turret Gunner S/Sgt Edward B. Dyblie og Tail Gunner Michael E. Udick)
Se mere i Den lange version om forgæves forsøg på at tale dem fra at forsøge at sejle til Sverige på egen hånd.
Ernest Cribbs
fra Texas blev ført til Stalag Luft 1 Barth. (Kilde: AAD)

Anders Bjørnvad nævner at 316 B-17 Flyvende Fæstninger passerede hen over Danmark ved middagstid den dag. Se Google Map p266-270 20FEB44
Se Foto af en B-17 + B-17 i airmen.dk.
Skudt ned over DK: B17 4239894 Brahesholm, B17 4231126 Bellinge, B17 4237951 Haldagerlille og B17 42-37790 Haarslev. Nødlandet: B17 4230246 Tirstrup.
10 flyvere.

On 20 February 1944 in the afternoon B-17G 42-37790 »Miss Behavin« crashed into Haarslev Mark (overview here, at close range here). (Source: Per Christensen)
See also B-17G 42-37790+propeller and The long version from Anders Bjørnvad: They found a way (De fandt en vej p. 103-105 translated by AS)
Overview, details and names of places on Google Map p267 B17 42-37790.

The crew had to bail out on the return flight from a bombing raid on Stettin (Szczecin here) as told at the story of B-17G 42-37790.
9 airmen were captured and
taken to German POW-Camps. 1 airman evaded capture and reached Sweden!

5 crew members were captured at Baaring Beach (Left Waist Gunner S/Sgt Edward Britko, Bombardier S/Sgt Ernest Cribbs,
Right Waist Gunner S/Sgt Robert L. Dunbar, Ball Turret Gunner S/Sgt Edward B. Dyblie and Tail Gunner Michael E. Udick).
See more in The long version about futile attempts to dissuade them from trying to sail to Sweden on their own.
Ernest Cribbs
from Texas was taken to Stalag Luft 1 Barth. (Source: AAD)

316 B-17 Flying Fortresses passed Denmark at noon on 20 February 1944. (Source: Anders Bjørnvad) See Google Map p266-270 20FEB44.
Shot down over DK: B17 4239894 Brahesholm, B17 4231126 Bellinge, B17 4237951 Haldagerlille og B17 42-37790 Haarslev. Crash landed: B17 4230246 Tirstrup.

This B-17 belonged to 418 BS, 100 BG, 13 CBW, 3 BD of 8 AF, USAAF. See also the 100th Bomb Group (Heavy) with Photo of the crew and operational details.
It took off from RAF Thorpe Abbott - USAAF Station 139. See also 100th Bomb Group Memorial Museum and Photo of a B-17+ B-17s in airmen.dk.
10 airmen.