B 17G 42-37790 - Den lange version               In English                       Updated:  18 JAN 2011

Den 20. februar 1944 kl. 14.52 styrtede Boeing B-17G 42-37790 »Miss Behavin« ned på Hårslev Mark (omkring her 7 km S for Bogense). (Kilde: FT)
Se også B-17G 42-37790+propeller. Stednavne og detaljer i  Google Map p267 B17 42-37790.

Fra Anders Bjørnvad: De fandt en vej s.103-105 om flyverne fra B-17G 42-37790, navne på flyvere og links til Modstandsdatabasen tilføjet af AS:

"Ved 15-tiden, stadig den 20. februar 1944, sprang en hel besætning, 8 mand, ud fra en Flyvende Fæstning, der styrtede ned ved Hårslev mark syd for Bogense (omkring her). Flyverne landede alle velbeholdent i egnen omkring Harndrup (her). Tyskerne havde en pejlestation i Skovby (her), og herfra må man have observeret alt, hvad der passerede. (10 flyvere. Markussen og Egan blev snart fanget og ført til pejlestationen i Skovby. AS)

Nogle flyvere blev taget til fange næsten med det samme. Andre søgte ind i skove for at undgå tyske soldater på eftersøgning. I Fjellerup
præstegårdsskov (her) havde nogle amerikanske flyvere således gemt sig. (5: Britko, Cribbs, Dunbar, Dyblie og Udick) Præstegårdsforpagter, gårdejer Rasmus Thrane kom ud i skoven og traf flyverne, som han inviterede hjem på gården. Derpå blev der sendt bud efter provst R. Fauerskov Laursen, og
da han ved 18-19-tiden ankom til stedet, sad flyverne ved et veldækket bord. Provsten havde passende »arbejdsredskaber« som bibel og salmebog
med, så han i påkommende tilfælde kunne påberåbe sig at øve sjælesorg, idet Rasmus Thranes mor var gammel og svagelig.

Provsten talte med flyverne, som han opfordrede til at søge gemmesteder i sognet. Både han og andre var klar til at hjælpe. Flyverne ville imidlertid for enhver pris af sted. De ville ud til kysten for at få fat i en båd. De ville til Sverige. Man frarådede forgæves denne tur, men uden held. Da der ikke var
anden udvej, blev flyverne hen på aftenen vist i retning af Båring strand. De takkede for opholdet og drog af medbringende en del proviant.

Tyskerne fangede dem et sted i retning af Båring vig (omkring her - Kilde: AOD). Næste dag blev der foretaget undersøgelser på egnen, men de var
langt fra grundige. Flyverne kunne udmærket være blevet, som de lokale folk havde foreslået.

To andre besætningsmedlemmer (Markussen og Egan) fra denne maskine dalede ned i en skov ved Nymarksgården, 1 km fra byen.(Nymark Gård her)

Tømrer Knud Andersen, Nymark st.(her), øst for Harndrup, fortæller: »Min bror og jeg løb straks derned. Den ene flyver var lige kommet ned fra et træ,
og hans faldskærm hang deroppe, den anden var ved at slå hul på isen af et mindre vandhul. Han stoppede sin faldskærm og hjælm ned under isen.
Den ene lod noget nervøs. De troede, de var faldet ned i Sverige, vi fortalte dem, at det var Danmark. De gav os cigaretter, som de havde i nogle store lommer ved knæene. Her kom flere og skulle se, hvad der var sket, og deriblandt Ida og Morten fra Nymark st., hvor deres far var stationsforstander.
De gik med de to flyvere og andre til Harndrup skov.«

Ida Pedersen fortæller følgende om, hvad der videre skete: ». min bror Morten og jeg kunne lidt engelsk, så vi fulgte med dem, da nogle folk, som
boede i Harndrupskov, fik dem med sig hjem. Konen i det hus turde ikke have dem, men ringede straks til politiet. Min bror og jeg søgte at få hende
fra det, men da vore bønner og vrede var spildt, fik vi flyverne i tøjet igen og løb bort. Vi kunne ikke få dem nogen steder hen ved højlys dag, så vi
gemte dem i en jordhule i skoven. Da det blev nat, hentede vi dem hjem, vi skulle straks have dem længere bort, da alle jo havde set os sammen
med dem. Vi havde derfor ringet til en anden bror, Valde, som boede i Odense. Han kom hjem og fulgtes så med dem i tog til Odense. De havde da
fået noget andet tøj på. Valde havde nogle bekendte i Odense, som han håbede ville tage sig af flyverne, men der var ingen hjemme, så han måtte
tage dem med sig hjem. Næste dag blev de taget, han ved ikke hvem, der angav ham ... « Viljen til at hjælpe var bestemt til stede her, men der
skete altså uheld, bogstavelig talt på vejen. Det var ellers fint klaret af Ida og Morten. Der er ikke noget at sige til, at de den dag i dag ærgrer sig
over, at hjælpen ikke kunne fuldføres.

Endnu en amerikansk flyver trykkede sig i de Harndrupske skove. Det var radiotelegrafisten Ira Gordon Ewans. Han kom i forbindelse med folk på
egnen, bl. a. hjemmesygeplejerske Inger Nøsted. Han blev forsynet med civilt tøj, og da den tyske eftersøgning ved aftenstid den 20. februar stilnede
af, tog Inger Nøsted og flyveren med toget til Odense (her). Her tog de en taxa videre til Fåborg (her), hvor hun afleverede flyveren til lærer Junker.
Inger Nøsted havde nogle år i forvejen været afløser for en sygeplejerske i Fåborg og havde da passet en gammel dame, som boede lige under
familien Junker. Derfor vidste hun, at fru Junker var englænderinde, og hun regnede så med, at familien derfor måtte være knyttet til modstands-bevægelsen på en eller anden måde. Vi ved, at Junker et par dage tidligere havde været på Horne land (her) for at lede efter den skotske flyver
Mc Lean. Og vi ved også, at Junker var i forbindelse med Edmund Larsen, der havde forbindelse til modstandsbevægelsens hovedledelse i Odense.

Nu var Ewans en del rystet over at være landet i et tyskbesat land. Han var desuden forkølet, og i det hele taget ikke rigtig frisk. Derfor var han meget
lidt meddelsom og ville ikke rigtig give Junker oplysninger angående evt. bombemål, flyvepladsen, han var startet fra, o. s. v. Junker var derfor ved at
være bange for, at han havde fået fat i en tysk spion.

Aage Willumsen fra Odense havde netop været i Fåborg i februar. Han havde pålagt flyverhjælperne at være meget forsigtige med hensyn til, hvem de
fik fat i. Tyskerne skulle nemlig være begyndt på at lade gestapofolk agere som nedstyrtede allierede flyvere, for på den måde evt. at blive ført ind i modstandsbevægelsens organer. Hvis flyveren opgav navn, flyveplads m. v., var der den mulighed at telegrafere oplysningerne til England, og derfra få »godkendt« den pågældende flyver. Hvis det var en tysker, man havde fået fat i, var der ingen anden mulighed end at skyde ham straks.

Flyveren blev dog foreløbig erklæret for »god nok«, hvorpå turen gik mod Odense. Edmund Larsen har oplyst, at det var grosserer Jens Fr. Busk-Rasmussen, der hentede Ewans i Fåborg. Den 29/2 dukkede politiassistent Clemens Petersen op hos pastor E. Miland i Sdr. Højrup præstegård (her) medbringende Ewans. Senere fik man besøg af en modstandsmand med dæknavnet »Knud«. Denne havde en samtale med flyveren i enrum og
meddelte derpå nogle timer senere, at flyverens identitet var fastslået.

Sent om aftenen den 3. marts ankom en bil til præstegården. Et par mænd kom ind medbringende civilt tøj. Flyveren blev klædt på og så transporteret
til Dyreborg (her), hvor fisker Peter Christensen ventede med sin fiskerbåd. Peter Christensen sejlede flyveren til Sjælland. Her var der ved Skælskør
et godt landingssted, hvorfra turen til København kunne begyndes.

Det fremgår af Dansk/Svensk Flygtningetjenestes arkiv, at båden »Hans Steensen« den 7. marts 1944 overførte: »Cand. pharm. Ira Gordon Ewans (nødlandet amk. krigsflyver) født den 21/2 1912, Virginia.«
Ewans ser ud til at være den eneste allierede flyver, som blev hjulpet til Sverige i 1. kvartal af 1944.

Dette var i korte træk en beskrivelse af de hændelser, som fulgte i slipstrømmen på den amerikanske overflyvning af Danmark den 20. februar 1944."

(Før dette om B-17G 42-37790 fortalte Anders Bjørnvad at 316 B-17 Flyvende Fæstninger passerede hen over Danmark ved middagstid den dag.
Se
Google Map p266-270 20FEB44. 4 blev skudt ned og 1 nødlandede i Danmark.
Se B17 4239894 Brahesholm, B17 4231126 Bellinge, B17 4237951 Haldagerlille og B17 42-37790 Haarslev. Nødlandet: B17 4230246 Tirstrup.)