B 17G 42-37790 + propeller                                                                             Updated:  18 JAN 2011

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Den 20. februar 1944 om eftermiddagen styrtede Boeing B-17G 42-37790 »Miss Behavin« ned på Hårslev Mark (omkring her 7 km S for Bogense). (Kilde: FT)
På denne side ses dele fra netop det fly hos Jens Lildballe. I hans have ses propel fra en B-17. Den blev taget op fra bunden af Øresund.

Andre propeller: Se B17 42-40051 ved Nysted på Lolland,
B 17 G 42-38005 Stormy Weather på Als og B17 44-6461 ved Højrup i Sønderjylland.
Se også Foto af en B-17 + B-17 i airmen.dk  *  Flytyper * Fly og opgaver *
Flyvere 1946.

On 20 February 1944 in the afternoon B-17G 42-37790 »Miss Behavin« crashed into Haarslev Mark (about here 7 km S of Bogense). (Source: FT)
On this page you see parts from just that plane at Jens Lildballe's. A propeller from a B-17 is in his garden. It was picked up from the bottom of the Øresund.

Other propellers: See B17 42-40051 at Nysted on Lolland,  
B 17 G 42-38005 Stormy Weather on Als and B17 44-6461 at Højrup in Southern Jutland.  
See also Photo of a B-17 + B-17s in airmen.dk * Types of planes * Planes and missions * Airmen 1946