H. Moffatt                                                                                              Updated: 24 OCT 2018

Airman: o888205.htm Surname: Moffatt Init: H Rank: Sgt Service: RAF Sqdn: 75

P_link: p242.htm Plane: STI BF461 Operation: Minelaying Crash_site: Near Kallerup

Crash_d: d041143 Buried_d: o888 C_link: o888.htm At_Next: POW

  STI BF461 - se foto af besætningen - styrtede ned her ved Kallerup den 4. november 1943. (Kilde: Mogens Kruse) Dette er den korte version:

"I forbindelse med en mineudlægningsoperation til Østersøen blev et Stirling fly skudt ned af 2 tyske JU88 natjagere. Flyet nedstyrtede ved Kallerup, sydvest for
Thisted (overblik her). Et dræbt besætningsmedlem, Sgt Champion, blev begravet den 13. november 1943.
Fem overlevende flyvere blev taget til fange, mens en (W.F. Morice) flygtede fra Thisted Sygehus og blev hjulpet til Sverige via Biersted Præstegård og
Frederikshavn." (FAF)

Sergeant (Flight Engineer) H. Moffatt blev som krigsfange ført til Dulag Luft og Stalag IVB Mühlberg a.d. Elbe. (Kilde:75(nz)squadron) Se også Tyske krigsfangelejre.

7 flyvere. 

STI BF461 - see photo of the crew - crashed  here at Kallerup on 4 November 1943. (Source: Mogens Kruse) This is the short version:

"A Stirling was shot down by 2 German JU88 night fighters in connection with a minelaying operation to the Baltic Sea. The plane crashed at Kallerup southwest
of Thisted (overview here). A killed crew member, Sgt Champion, was buried on 13 November 1943.
5 surviving airmen were captured, while one (W.F. Morice) evaded from Thisted Hospital and was helped to Sweden via the vicarage in Biersted and
Frederikshavn." (FAF)

75(nz)squadron has Prisoners of War. See MOFFAT and details of the operation and the crew.
POW Sergeant (Flight Engineer) H. Moffatt was taken to Dulag Luft and Stalag IVB Mühlberg a.d. Elbe. (Source: 75(nz)squadron) See German POW-Camps.

See No. 75 Squadron RNZAF * 75 Squadron Association NZ + UK * 75(nz)squadron has more, also 75(NZ) Squadron RAF Records from November 1943,
find entry of 4.11.1943, and see that this plane with Captain Williams failed to return. p242MACR has more. 75(nz)squadron has more about each member of the crew.
Stirling III BF461 AA-B took off from RAF Mepal at 16.01 hrs on 04 NOV 1943. (Source: Aircrew Remembered has this.) 7 airmen. Google Map planesRNZAF