Stirling III BF461 - Near Kallerup                                                      Updated: 14 MAR 2022

Airman Surname Init Rank Service Sqdn P_link Plane Operation Crash_site Crash_d Buried_d C_link At_Next
o888206.htm Black J F/O RAF 75 p242.htm STI BF461 Minelaying Near Kallerup d041143 o888 o888.htm POW
a019043.htm Champion W J P/O RAF 75 p242.htm STI BF461 Minelaying Near Kallerup d041143 b131143 c019.htm Frederikshavn
o888207.htm Ingray R Sgt RAF 75 p242.htm STI BF461 Minelaying Near Kallerup d041143 o888 o888.htm POW
o888204.htm McGregor F Sgt RNZAF 75 p242.htm STI BF461 Minelaying Near Kallerup d041143 o888 o888.htm POW
o888205.htm Moffatt H Sgt RAF 75 p242.htm STI BF461 Minelaying Near Kallerup d041143 o888 o888.htm POW
v999048.htm Morice W F F/Sgt RAF 75 p242.htm STI BF461 Minelaying Near Kallerup d041143 v999 v999.htm EVD to S
o888203.htm Williams G K P/O RAF 75 p242.htm STI BF461 Minelaying Near Kallerup d041143 o888 o888.htm POW


 
STI BF461 - se foto af besætningen - styrtede ned her ved Kallerup den 4. november 1943. (Kilde: Mogens Kruse) p242MACR har mere. Dette er den korte version:
"I forbindelse med en mineudlægningsoperation til Østersøen blev et Stirling fly skudt ned af 2 tyske JU88 natjagere. Flyet nedstyrtede ved Kallerup, sydvest for Thisted (overblik her). Et dræbt besætningsmedlem, Sgt Champion, blev begravet den 13. november 1943.
Fem overlevende flyvere blev taget til fange, mens en (W.F. Morice) flygtede fra Thisted Sygehus og blev hjulpet til Sverige via Biersted Præstegård (her) og Frederikshavn." (FAF) Under samme operation styrtede STI BK778 ned ved Beersted omkring 2 km mod syd.

Meget materiale om Gordon Williams, Frank McGregor og flystyrtet sendt fra Lars Kanstrup, Mogens Kruse og Verner Jørgensen til www.airmen.dk.
Se  Gordon Williams (pdf 9,72 MB) fra Lars Kanstrup med artikler fra
Thisted Dagblad på dansk og engelsk, fotos og mere!
Frank McGregor mødte en del danskere, inden han blev taget til fange. Se den udførlige beretning fra Frank McGregor og hvad Verner Jørgensen fortæller.
Walter F. Morice havde held til at møde de rigtige mennesker, så selv om han ikke var forsigtig nåede han Sverige. Læs om Morice.
Google Map planesRNZAF 7 flyvere.

STI BF461 - see photo of the crew - crashed  here at Kallerup on 4 November 1943. (Source: Mogens Kruse) This is the short version:
"A Stirling was shot down by 2 German JU88 night fighters in connection with a minelaying operation to the Baltic Sea. The plane crashed at Kallerup southwest of Thisted (overview here). A killed crew member, Sgt Champion, was buried on 13 November 1943.
5 surviving airmen were captured, while one (W.F. Morice) evaded from Thisted Hospital and was helped to Sweden via the vicarage in Biersted (here) and
Frederikshavn." (FAF) On the same operation STI BK778 crashed near Beersted about 2 km to the south.

Lars Kanstrup, Mogens Kruse and Verner Jørgensen sent much about Gordon Williams, Frank McGregor and the air crash to www.airmen.dk.
See
Gordon Williams (pdf 9.72 MB) from Lars Kanstrup with articles from Thisted Dagblad in Danish and English, photos and more!
Frank McGregor met a number of Danes, before he was captured. See the extensive Account from Frank McGregor and more.
Walter F. Morice was lucky to meet the right people, so he reached Sweden even if he had little sense of security. Read about Morice.

See No. 75 Squadron RNZAF * 75 Squadron Association NZ + UK * 75(nz)squadron has more, also 75(NZ) Squadron RAF Records from November 1943,
find entry of 4.11.1943, and see that this plane with Captain Williams failed to return. p242MACR has more. 75(nz)squadron has more about each member of the crew.
Stirling III BF461 AA-B took off from RAF Mepal at 16.01 hrs on 04 NOV 1943. (Source: Aircrew Remembered has this.) 7 airmen. Google Map planesRNZAF