Gordon K. Williams                                                                            Updated: 24 OCT 2018

Airman: o888203.htm Surname: Williams Init: G K Rank: P/O Service: RAF Sqdn: 75

P_link: p242.htm Plane: STI BF461 Operation: Minelaying Crash_site: Near Kallerup

Crash_d: d041143 Buried_d: o888 C_link: o888.htm At_Next: POW

  STI BF461 - se foto af besætningen - styrtede ned her ved Kallerup den 4. november 1943. (Kilde: Mogens Kruse) Dette er den korte version:

"I forbindelse med en mineudlægningsoperation til Østersøen blev et Stirling fly skudt ned af 2 tyske JU88 natjagere. Flyet nedstyrtede ved Kallerup, sydvest for
Thisted (overblik her). Et dræbt besætningsmedlem, Sgt Champion, blev begravet den 13. november 1943.
Fem overlevende flyvere blev taget til fange, mens en (W.F. Morice) flygtede fra Thisted Sygehus og blev hjulpet til Sverige via Biersted Præstegård og
Frederikshavn." (FAF)

Meget materiale om Gordon Williams, Frank McGregor og flystyrtet sendt fra Lars Kanstrup, Mogens Kruse og Verner Jørgensen til www.airmen.dk.
Se  Gordon Williams (pdf 9,72 MB) fra Lars Kanstrup med artikler fra
Thisted Dagblad på dansk og engelsk, fotos og mere!

Pilot Officer (Pilot) Gordon Williams blev som krigsfange ført til Dulag Luft og Stalag Luft 1 Barth. (Kilde:75(nz)squadron) Se også Tyske krigsfangelejre.

7 flyvere. 

STI BF461 - see photo of the crew - crashed  here at Kallerup on 4 November 1943. (Source: Mogens Kruse) This is the short version:

"A Stirling was shot down by 2 German JU88 night fighters in connection with a minelaying operation to the Baltic Sea. The plane crashed at Kallerup southwest
of Thisted (overview here). A killed crew member, Sgt Champion, was buried on 13 November 1943.
5 surviving airmen were captured, while one (W.F. Morice) evaded from Thisted Hospital and was helped to Sweden via the vicarage in Biersted and Frederikshavn."
(FAF)

Lars Kanstrup, Mogens Kruse and Verner Jørgensen sent much about Gordon Williams, Frank McGregor and the air crash to www.airmen.dk.
See
Gordon Williams (pdf 9.72 MB) from Lars Kanstrup with articles from Thisted Dagblad in Danish and English, photos and more!

75(nz)squadron has Prisoners of War. See WILLIAMS and details of the operation and the crew.
POW Pilot Officer (Pilot) Gordon Williams was taken to Dulag Luft and Stalag Luft 1 Barth. (Source: 75(nz)squadron) See German POW-Camps.
See No. 75 Squadron RNZAF * 75 Squadron Association NZ + UK * 75(nz)squadron has more, also 75(NZ) Squadron RAF Records from November 1943,
find entry of 4.11.1943, and see that this plane with Captain Williams failed to return. p242MACR has more. 75(nz)squadron has more about each member of the crew.
Stirling III BF461 AA-B took off from RAF Mepal at 16.01 hrs on 04 NOV 1943. (Source: Aircrew Remembered has this.) 7 airmen. Google Map planesRNZAF